شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پاکسان‌

شپاکسا | سهام - بورس
گروه:

محصولات شیمیایی

زیر گروه:

زیر گروه شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 34,999 3.07
قیمت پایانی: 34,198 0.72

آخرین معامله

1399/03/7
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 32,258 پایانی 34,198 243.00
بیشترین 35,400 کمترین 32,258
حجم 1.995 میلیون دفعات 1,494
حد قیمت 32,258 - 35,652 ارزش 68.236 میلیارد
حجم مبنا 1.417 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/7
حقیقی حقوقی
479 تعداد خریدار 3
1.918 میلیون حجم خرید 70,011
795 تعداد فروشنده 2
1.694 میلیون حجم فروش 294,353
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/7
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 2,000 34,986 34,999 4,681 1
2 4,778 34,985 35,000 21,153 9
2 1,785 34,901 35,200 2,000 1
1 2,000 33,000 33,900 200 1
1 2,000 32,880 33,950 1,115 3

EPS

سال مالی 1399/09/30
پیش بینی سود 311
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/09/30
سود واقعی 1,863
سود نقدی 1,000
درصد توزیع 53.68 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 63.52 % رتبه 88
6 ماهه 198.69 % رتبه 120
9 ماهه 223.26 % رتبه 119
1 ساله 298.34 % رتبه 116
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
36.671 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 23.27

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/6 33,955 4.57 1.868 میلیون 1,174
1399/03/4 35,580 0.00 3.309 میلیون 2,399
1399/03/3 35,580 0.82 3.309 میلیون 2,399
1399/03/1 35,292 0.00 8.736 میلیون 4,381
1399/02/31 35,292 1.99 8.736 میلیون 4,381
1399/02/30 34,603 1.37 5.418 میلیون 3,260
1399/02/29 35,085 4.35 4.82 میلیون 2,660
1399/02/28 33,621 2.67 5.786 میلیون 3,514
1399/02/27 34,542 3.08 2.4 میلیون 1,534
1399/02/25 35,640 0.00 7.85 میلیون 4,181
1399/02/24 35,640 3.96 7.85 میلیون 4,181
1399/02/23 37,110 4.97 2.455 میلیون 1,271
1399/02/22 39,051 4.81 3.548 میلیون 2,331
1399/02/21 41,022 0.66 9.511 میلیون 6,766
1399/02/20 40,754 5.00 4.26 میلیون 1,932
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
شاراک 670.00 24,990 4.322 میلیون 194.27 هزار میلیارد 1399/03/7
شپترو 40.00 1,452 30.719 میلیون - 1398/11/7
شاملا 2,904 78,500 243,710 31.944 هزار میلیارد 1399/03/7
شپدیس 2,871 60,301 972,255 353.124 هزار میلیارد 1399/03/7
تاپیکو 408.00 8,575 43.16 میلیون 695.44 هزار میلیارد 1399/03/7
پارسان 745.00 15,645 43.047 میلیون 633.461 هزار میلیارد 1399/03/7
فارس 651.00 14,380 21.999 میلیون 1989.197 هزار میلیارد 1399/03/7
شکربن 232.00 82,900 1.121 میلیون 20.751 هزار میلیارد 1399/03/7
شمواد 46.00 3,701 - 7.032 هزار میلیارد 1398/11/1
شسینا 8,774 184,255 12,957 5.401 هزار میلیارد 1399/03/7
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی