شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

داروسازی‌ سینا

دسینا | سهام - بورس
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 25,685 1.45
قیمت پایانی: 25,852 0.81

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 26,000 پایانی 25,852 211.00
بیشترین 26,300 کمترین 25,270
حجم 1.212 میلیون دفعات 1,332
حد قیمت 24,760 - 27,366 ارزش 31.19 میلیارد
حجم مبنا 1.92 میلیون حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
4 10,837 25,684 25,684 10,141 2
1 1,500 25,681 25,685 4,800 1
1 500 25,680 25,690 2,215 1
1 350 25,671 25,700 3,000 1
1 776 25,653 25,755 63 1

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 973
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 2,111
سود نقدی 1,450
درصد توزیع 68.69 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 66.89 % رتبه 382
6 ماهه 47.08 % رتبه 352
9 ماهه 75.99 % رتبه 376
1 ساله 134.98 % رتبه 380
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
20.682 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 16.49

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/20 25,852 0.81 1.212 میلیون 1,332
1399/01/19 26,063 1.71 1.918 میلیون 1,118
1399/01/18 25,626 4.72 2.438 میلیون 1,340
1399/01/17 26,896 1.39 2.649 میلیون 1,513
1399/01/16 27,274 3.94 2.734 میلیون 1,521
1399/01/11 26,240 2.62 1.236 میلیون 921
1399/01/10 26,945 3.80 3.781 میلیون 2,545
1399/01/9 25,959 5.13 2.113 میلیون 827
1399/01/6 24,692 4.39 1.907 میلیون 767
1399/01/5 23,654 2.83 1.715 میلیون 702
1398/12/29 23,003 0.00 1.537 میلیون 1,181
1398/12/28 23,003 0.56 1.537 میلیون 1,181
1398/12/27 22,876 3.83 1.885 میلیون 917
1398/12/26 23,788 4.31 8.407 میلیون 2,982
1398/12/25 24,859 0.19 75,509 69
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
دلر 2,877 81,000 1.057 میلیون 35.867 هزار میلیارد 12:29
دسبحان 221.00 22,000 3.753 میلیون 22.523 هزار میلیارد 12:29
وپخش 3,055 90,550 269.585 77.681 هزار میلیارد 12:29
دزهراوی 184.00 20,591 16.218 میلیون 52.892 هزار میلیارد 12:29
داسوه 365.00 23,753 2.016 میلیون 18.197 هزار میلیارد 11:39
دفرا 211.00 20,242 1.841 میلیون 14.21 هزار میلیارد 12:29
دکیمی 1,066 22,396 1.867 میلیون 12.766 هزار میلیارد 12:29
درازک 1,493 42,700 1.259 میلیون 25.892 هزار میلیارد 12:29
دکوثر 273.00 19,542 3.384 میلیون 10.615 هزار میلیارد 12:29
دلقما 316.00 13,200 3.144 میلیون 9.31 هزار میلیارد 1398/12/8
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی