شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

داروسازی‌ سینا

دسینا | سهام - بورس
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 47,940 4.99
قیمت پایانی: 49,800 1.31

آخرین معامله

09:56
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 47,940 پایانی 49,800 660.00
بیشترین 47,940 کمترین 47,940
حجم 255,403 دفعات 241
حد قیمت 47,940 - 52,980 ارزش 12.244 میلیارد
حجم مبنا 975,610 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

09:56
حقیقی حقوقی
178 تعداد خریدار 1
219,175 حجم خرید 30,000
46 تعداد فروشنده -
249,175 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

09:56
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 100 1,000 47,940 1.149 میلیون 410
0 - - 47,950 2,600 3
0 - - 48,000 56,765 5
1 176 31,000 49,300 400 1
1 4,000 30,000 49,500 1,145 2

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 1,254
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 1,254
سود نقدی 625
درصد توزیع 49.84 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 85.01 % رتبه 411
6 ماهه 207.31 % رتبه 389
9 ماهه 180.55 % رتبه 364
1 ساله 232.42 % رتبه 384
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
40.368 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 16.78

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/04/17 50,460 1.54 636,807 506
1399/04/12 51,250 0.00 1.917 میلیون 1,804
1399/04/11 51,250 4.93 1.917 میلیون 1,804
1399/04/10 48,840 3.76 708,381 650
1399/04/09 47,070 4.29 1.558 میلیون 1,750
1399/04/08 49,180 4.08 1.615 میلیون 1,611
1399/04/07 51,270 3.70 1.825 میلیون 1,928
1399/04/04 53,240 4.71 1.114 میلیون 1,221
1399/04/03 55,870 2.99 2.139 میلیون 2,873
1399/04/02 57,590 2.31 810,498 1,211
1399/04/01 56,290 2.14 1.503 میلیون 1,926
1399/03/31 55,110 4.51 858,487 961
1399/03/27 52,730 4.81 973,528 828
1399/03/26 50,310 4.08 2.771 میلیون 1,919
1399/03/25 48,340 2.42 1.574 میلیون 1,632
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
دلر 4,190 121,000 168,039 55.503 هزار میلیارد 09:56
دسبحان 760.00 32,960 1.361 میلیون 43.77 هزار میلیارد 09:56
وپخش 4,250 165,000 115,706 135.845 هزار میلیارد 09:56
دزهراوی 1,000 25,000 5.648 میلیون 63.501 هزار میلیارد 09:56
داسوه 2,160 45,530 393,578 33.053 هزار میلیارد 1399/04/17
دفرا 1,890 35,920 169,896 26.292 هزار میلیارد 09:55
دکیمی 1,600 35,110 763,991 20.765 هزار میلیارد 09:56
درازک 3,120 60,170 397,343 44.092 هزار میلیارد 09:56
دکوثر 1,750 36,270 1.27 میلیون 19.904 هزار میلیارد 09:56
دلقما 11,230 38,010 2 18.482 هزار میلیارد 1399/04/10
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی