شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

واسپاری ملت

ولملت | سهام - بورس
سایر واسطه‌گری‌های مالی ( زیر گروه لیزینگ مالی )
گروه:

سایر واسطه‌گری‌های مالی

زیر گروه:

زیر گروه لیزینگ مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 11,960 4.93
قیمت پایانی: 12,560 0.16

آخرین معامله

1399/06/31
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 11,960 پایانی 12,560 20.00
بیشترین 11,960 کمترین 11,960
حجم 121,857 دفعات 22
حد قیمت 11,940 - 13,180 ارزش 1.457 میلیارد
حجم مبنا 3.949 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/06/31
حقیقی حقوقی
17 تعداد خریدار 1
21,857 حجم خرید 100,000
5 تعداد فروشنده -
121,857 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/06/31
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد- خرید- فروش11,960 تعداد1.825 میلیون دستور159
دستور0 تعداد- خرید- فروش11,980 تعداد53,090 دستور5
دستور0 تعداد- خرید- فروش12,000 تعداد2,352 دستور3
دستور0 تعداد- خرید- فروش12,040 تعداد900 دستور1
دستور0 تعداد- خرید- فروش12,200 تعداد500 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
پیش بینی سود 76
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 440
سود نقدی 300
درصد توزیع 68.18 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 29.92 % رتبه 227
6 ماهه 129.84 % رتبه 360
9 ماهه 162.91 % رتبه 342
1 ساله 337.8 % رتبه 371
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
10.048 هزار میلیارد

ارزش بازار

9.91

P/B

% 30.64

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/06/31 پایانی : 12,560 درصد تغییر : 0.16 حجم : 121,857 دفعات : 22
تاریخ : 1399/06/30 پایانی : 12,580 درصد تغییر : 0.24 حجم : 185,135 دفعات : 36
تاریخ : 1399/06/29 پایانی : 12,610 درصد تغییر : 0.40 حجم : 301,951 دفعات : 62
تاریخ : 1399/06/26 پایانی : 12,660 درصد تغییر : 1.48 حجم : 1.422 میلیون دفعات : 446
تاریخ : 1399/06/25 پایانی : 12,850 درصد تغییر : 3.09 حجم : 2.658 میلیون دفعات : 732
تاریخ : 1399/06/24 پایانی : 13,260 درصد تغییر : 1.85 حجم : 1.469 میلیون دفعات : 450
تاریخ : 1399/06/23 پایانی : 13,510 درصد تغییر : 0.30 حجم : 252,585 دفعات : 100
تاریخ : 1399/06/22 پایانی : 13,550 درصد تغییر : 1.57 حجم : 2.154 میلیون دفعات : 787
تاریخ : 1399/06/19 پایانی : 13,340 درصد تغییر : 0.97 حجم : 679,573 دفعات : 215
تاریخ : 1399/06/18 پایانی : 13,470 درصد تغییر : 0.15 حجم : 112,719 دفعات : 12
تاریخ : 1399/06/17 پایانی : 13,490 درصد تغییر : 1.68 حجم : 1.157 میلیون دفعات : 43
تاریخ : 1399/06/16 پایانی : 13,720 درصد تغییر : 1.08 حجم : 899,825 دفعات : 267
تاریخ : 1399/06/15 پایانی : 13,870 درصد تغییر : 4.21 حجم : 4.71 میلیون دفعات : 595
تاریخ : 1399/06/13 پایانی : 14,480 درصد تغییر : 0.00 حجم : 517,720 دفعات : 33
تاریخ : 1399/06/12 پایانی : 14,480 درصد تغییر : 0.75 حجم : 517,720 دفعات : 33
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وایران آخرین : - 10,860 حجم : 27.707 میلیون ارزش بازار : 13.878 هزار میلیارد تاریخ : 1399/06/31
نماد : وخاور آخرین : - 10,900 حجم : 19.189 میلیون ارزش بازار : 51.644 هزار میلیارد تاریخ : 1399/06/31
نماد : سرچشمه آخرین : 184.00 3,098 حجم : 255,403 ارزش بازار : 20.003 هزار میلیارد تاریخ : 1399/05/25
نماد : سدبیر آخرین : - 25,140 حجم : 2.42 میلیون ارزش بازار : 984.147 میلیارد تاریخ : 12:27
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی