شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

تولید نیروی برق دماوند

دماوند | سهام - پایه فرابورس
گروه:

عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم

زیر گروه:

تولید انتقال و توزیع نیروی برق

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 63,750 0.00
قیمت پایانی: 64,043 0.00

آخرین معامله

12:30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 65,320 پایانی 64,043 0.00
بیشترین 66,950 کمترین 62,200
حجم 23.822 میلیون دفعات 26,752
حد قیمت 61,788 - 68,290 ارزش 1.526 هزار میلیارد
حجم مبنا 1.104 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:30
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
26 69,438 63,750 63,750 58,509 32
2 800 63,730 63,800 3,000 2
2 256 63,700 63,887 199 2
2 10,000 63,600 63,888 5,000 1
3 1,400 63,565 63,889 840 2

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 986
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 823
سود نقدی 700
درصد توزیع 85.05 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 33.1 % رتبه 45
6 ماهه 31.2 % رتبه 73
9 ماهه 44.42 % رتبه 85
1 ساله 116.05 % رتبه 86
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
176.789 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 0.41

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/20 65,039 4.55 33.578 میلیون 25,980
1399/01/19 62,211 10.22 68.551 میلیون 32,954
1399/01/18 56,442 0.00 11.118 میلیون 928
1399/01/17 56,442 5.60 11.118 میلیون 928
1399/01/16 53,449 0.00 10.296 میلیون 5,671
1399/01/11 53,449 0.48 10.296 میلیون 5,671
1399/01/10 53,196 4.21 3.411 میلیون 3,330
1399/01/9 51,047 0.00 799.026 1,455
1399/01/6 51,047 1.24 799.026 1,455
1399/01/5 51,687 0.00 660.581 1,271
1398/12/29 51,687 1.82 660.581 1,271
1398/12/28 50,765 2.81 1.168 میلیون 1,536
1398/12/27 49,376 4.41 2.282 میلیون 2,875
1398/12/26 51,651 0.00 686.29 1,013
1398/12/25 51,651 2.38 686.29 1,013
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مبین 449.00 16,400 11.869 میلیون 235.415 هزار میلیارد 12:29
بفجر 641.00 19,200 9.736 میلیون 121.947 هزار میلیارد 12:29
بکهنوج 1,572 33,023 305.221 20.082 هزار میلیارد 12:29
وهور 833.00 17,502 4.649 میلیون 70.008 هزار میلیارد 12:29
بمپنا 3,981 83,615 958.164 60.872 هزار میلیارد 12:29
دماوند 1,289 63,750 23.822 میلیون 176.759 هزار میلیارد 1399/01/20
بزاگرس 540.00 11,348 15.495 میلیون 33.975 هزار میلیارد 12:29
بجهرم 20.00 4,247 277.182 میلیون 104.887 هزار میلیارد 12:29
گواهی ظرفیت - 7.066 میلیون 3,600 1.795 هزار میلیارد 1398/12/7
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی