شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان

وسکاب | سهام - بورس
گروه:

سرمایه‌گذاری‌ها

زیر گروه:

زیر گروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 7,950 2.32
قیمت پایانی: 8,120 4.50

آخرین معامله

12:30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 8,110 پایانی 8,120 350.00
بیشترین 8,150 کمترین 7,910
حجم 41.631 میلیون دفعات 3,621
حد قیمت 7,390 - 8,150 ارزش 338.246 میلیارد
حجم مبنا 6.188 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:30
حقیقی حقوقی
1,568 تعداد خریدار 3
29.431 میلیون حجم خرید 12.2 میلیون
1,367 تعداد فروشنده 1
41.591 میلیون حجم فروش 40,000
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
26 1.044 میلیون 7,990 7,990 1.038 میلیون 44
12 43,879 7,980 8,000 131,400 15
2 2,630 7,970 8,040 600 1
16 362,936 7,860 8,000 233,294 16
25 565,378 7,850 8,010 1,341 1

EPS

سال مالی 1398/09/30
پیش بینی سود 599
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/09/30
سود واقعی 599
سود نقدی 250
درصد توزیع 41.74 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 144.96 % رتبه 95
6 ماهه 246.14 % رتبه 127
9 ماهه 349.51 % رتبه 155
1 ساله 484.69 % رتبه 149
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
46.62 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 23.54

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/04/21 7,770 3.84 35.038 میلیون 4,152
1399/04/19 8,080 0.00 62.026 میلیون 5,525
1399/04/18 8,080 4.49 62.026 میلیون 5,525
1399/04/17 8,460 3.54 45.824 میلیون 6,428
1399/04/16 8,770 4.65 47.075 میلیون 5,212
1399/04/15 8,380 2.95 52.401 میلیون 5,761
1399/04/14 8,140 4.12 56.609 میلیون 5,697
1399/04/12 8,490 0.00 45.747 میلیون 5,234
1399/04/11 8,490 4.43 45.747 میلیون 5,234
1399/04/10 8,130 4.63 27.688 میلیون 3,164
1399/04/09 7,770 3.00 66.585 میلیون 6,369
1399/04/08 8,010 4.42 69.316 میلیون 6,096
1399/04/07 8,380 0.59 50.585 میلیون 5,765
1399/04/04 8,430 3.22 45.988 میلیون 5,446
1399/04/03 8,710 3.32 68.517 میلیون 7,581
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
وسپه 690.00 20,400 51.68 میلیون 138.303 هزار میلیارد 12:29
وتوصا 570.00 12,030 22.657 میلیون 48.12 هزار میلیارد 12:29
وملت 5.00 666 1.377 میلیون 4.995 هزار میلیارد 1399/02/7
وخارزم 3,490 17,100 260.85 میلیون 215.75 هزار میلیارد 12:30
وبیمه 190.00 10,380 13.299 میلیون 21.26 هزار میلیارد 12:30
پردیس 780.00 17,630 11.222 میلیون 22.038 هزار میلیارد 12:29
وتوسم 670.00 15,950 13.245 میلیون 72.045 هزار میلیارد 12:29
وبهمن 470.00 33,860 23.043 میلیون 95.673 هزار میلیارد 12:29
ونیکی 1,550 32,620 363,664 218.89 هزار میلیارد 12:22
وبوعلی 40.00 17,030 11.652 میلیون 28.464 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی