شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

تامین سرمایه بانک ملت

تملت | سهام - بورس
گروه:

فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط

زیر گروه:

-

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 19,900 4.23
قیمت پایانی: 19,840 4.52

آخرین معامله

12:30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 19,750 پایانی 19,840 940.00
بیشترین 20,690 کمترین 19,750
حجم 49.595 میلیون دفعات 13,217
حد قیمت 19,750 - 21,810 ارزش 984.19 میلیارد
حجم مبنا 2.8 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:30
حقیقی حقوقی
4,537 تعداد خریدار 9
28.793 میلیون حجم خرید 20.803 میلیون
6,907 تعداد فروشنده 6
43.299 میلیون حجم فروش 6.296 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
268 544,723 19,800 19,800 605,240 79
4 11,345 19,790 19,810 101,547 16
8 29,842 19,760 19,820 12,357 15
6 4,899 20,560 20,650 18,928 21
7 15,004 20,550 20,670 15,774 12

EPS

سال مالی 1399/12/29
پیش بینی سود 92
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 584
سود نقدی 500
درصد توزیع 85.62 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 77.43 % رتبه 44
6 ماهه 505 % رتبه 34
9 ماهه 505 % رتبه 72
1 ساله 505 % رتبه 187
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
83.12 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 16.88

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/05/21 19,840 4.52 49.595 میلیون 13,217
1399/05/20 20,780 3.54 88.727 میلیون 23,224
1399/05/19 20,070 4.97 6.918 میلیون 4,326
1399/05/16 19,120 0.00 25.333 میلیون 9,215
1399/05/15 19,120 5.00 25.333 میلیون 9,215
1399/05/14 18,210 4.42 35.563 میلیون 14,798
1399/05/13 17,440 4.18 25.562 میلیون 12,900
1399/05/12 18,200 4.54 37.877 میلیون 11,582
1399/05/11 17,410 4.94 6.935 میلیون 5,480
1399/05/09 16,590 0.00 38.668 میلیون 22,950
1399/05/08 16,590 2.09 38.668 میلیون 22,950
1399/05/07 16,250 0.37 30.827 میلیون 17,672
1399/05/06 16,190 3.46 32.038 میلیون 18,266
1399/05/05 16,770 4.77 23.643 میلیون 10,047
1399/05/04 17,610 2.38 32.529 میلیون 18,055
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
فرابورس 504.00 10,595 1.948 میلیون 100.408 هزار میلیارد 12:29
بورس - 127,450 6.694 میلیون 137.885 هزار میلیارد 12:29
سپرده - 2,700 22.5 میلیون 4.05 هزار میلیارد 1399/02/16
سپرده - - - 4.05 هزار میلیارد 1399/02/17
تماوند - 1,000 600 میلیون 2 هزار میلیارد 1398/11/2
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی