شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سیمان‌اصفهان‌

سصفها | سهام - بورس
گروه:

سیمان، آهک و گچ

زیر گروه:

زیر گروه تولید سیمان، آهک و گچ

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 153,840 5.00
قیمت پایانی: 161,510 0.26

آخرین معامله

12:19
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 153,840 پایانی 161,510 420.00
بیشترین 153,840 کمترین 153,840
حجم 15,205 دفعات 65
حد قیمت 153,840 - 170,020 ارزش 2.339 میلیارد
حجم مبنا 292,483 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:19
حقیقی حقوقی
60 تعداد خریدار -
15,205 حجم خرید -
1 تعداد فروشنده -
15,205 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:19
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
3 352 153,840 153,840 487,674 309
1 100 1,000 153,850 280 1
0 - - 153,900 230 2
0 - - 160,000 3,717 11
0 - - 160,080 442 1

EPS

سال مالی 1399/12/29
پیش بینی سود 281
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 1,061
سود نقدی 370
درصد توزیع 34.87 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 81.92 % رتبه 449
6 ماهه 155.99 % رتبه 347
9 ماهه 463.6 % رتبه 397
1 ساله 934.69 % رتبه 395
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
32.386 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 10.74

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/05/21 161,510 0.26 15,205 65
1399/05/20 161,930 0.71 41,254 143
1399/05/19 163,080 4.60 330,087 934
1399/05/16 170,950 0.00 655,620 1,251
1399/05/15 170,950 4.92 655,620 1,251
1399/05/14 179,800 3.57 193,844 380
1399/05/13 186,450 1.94 105,110 361
1399/05/12 190,130 0.49 452,303 1,390
1399/05/11 191,060 3.81 791,235 1,394
1399/05/09 184,040 0.00 1.056 میلیون 2,162
1399/05/08 184,040 3.86 1.056 میلیون 2,162
1399/05/07 177,200 3.71 2.32 میلیون 3,036
1399/05/06 184,020 5.00 383,659 463
1399/05/05 175,260 4.93 309,058 369
1399/05/04 167,030 4.73 296,519 578
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
سکارون 15.00 3,546 - 19.839 هزار میلیارد 1399/05/6
کایگچ 9,250 27,750 109 280.02 میلیارد 1396/05/21
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی