شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سیمان‌اصفهان‌

سصفها | سهام - بورس
گروه:

سیمان، آهک و گچ

زیر گروه:

زیر گروه تولید سیمان، آهک و گچ

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 71,544 5.00
قیمت پایانی: 71,233 4.54

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 71,544 پایانی 71,233 3,095.00
بیشترین 71,544 کمترین 71,544
حجم 733,164 دفعات 583
حد قیمت 64,732 - 71,544 ارزش 52.453 میلیارد
حجم مبنا 806.712 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/01/11
حقیقی حقوقی
211 تعداد خریدار 2
711,934 حجم خرید 21,408
380 تعداد فروشنده -
733,342 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/01/11
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
425 593,903 71,544 74,228 88 1
1 1,500 71,540 - - 0
1 1,500 71,063 - - 0
3 799 67,110 71,350 92 1
1 452 67,000 71,524 119 1

EPS

سال مالی 1397/12/29 1398/12/29
پیش بینی سود - 3,649
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 560
سود نقدی 280
درصد توزیع 50 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 39.63 % رتبه 386
6 ماهه 119.81 % رتبه 398
9 ماهه 366.19 % رتبه 417
1 ساله 842.92 % رتبه 417
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
13.628 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 8.33

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/11 71,233 4.54 733,164 583
1399/01/10 68,138 4.70 758,704 398
1399/01/9 65,079 5.00 1.043 میلیون 687
1399/01/6 61,980 5.00 925,362 503
1399/01/5 59,027 2.27 417,491 562
1398/12/29 57,718 0.00 644,698 978
1398/12/28 57,718 1.80 644,698 978
1398/12/27 56,696 0.15 266,145 582
1398/12/26 56,614 1.21 469,147 1,000
1398/12/25 55,938 2.22 400,855 803
1398/12/24 57,210 1.47 382,982 955
1398/12/22 58,063 0.00 1.727 میلیون 2,027
1398/12/21 58,063 3.78 1.727 میلیون 2,027
1398/12/20 60,343 1.94 414,841 1,011
1398/12/19 61,538 2.36 695,737 1,710
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
سخاش 2,956 62,088 474,447 7.489 هزار میلیارد 1399/01/11
سفانو 841.00 25,419 2.049 میلیون 12.528 هزار میلیارد 1399/01/11
ساراب 421.00 9,700 1.978 میلیون 8.393 هزار میلیارد 1399/01/11
سشمال 215.00 8,510 1.974 میلیون 10.766 هزار میلیارد 1399/01/11
سرود 188.00 11,000 1.945 میلیون 8.954 هزار میلیارد 1399/01/11
سصوفی 379.00 7,970 4.082 میلیون 8.555 هزار میلیارد 1399/01/11
سنیر 243.00 47,693 267,346 4.745 هزار میلیارد 1399/01/11
سیلام 27.00 8,520 876,624 10.232 هزار میلیارد 1399/01/11
سکرما 157.00 12,770 1.158 میلیون 12.756 هزار میلیارد 1399/01/11
سفارس 180.00 10,372 14.61 میلیون 56.52 هزار میلیارد 1399/01/11
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی