شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شهد

قشهد2 | سهام - بورس
گروه:

قند و شکر

زیر گروه:

زیر گروه تولید شکر

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 16,740 0.00
قیمت پایانی: 16,740 0.00

آخرین معامله

1398/01/31
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 16,740 پایانی 16,740 0.00
بیشترین 16,740 کمترین 16,740
حجم 15.745 میلیون دفعات 1
حد قیمت 13,913 - 15,377 ارزش 263.564 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1398/01/31
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 1
- حجم خرید 15.745 میلیون
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 15.745 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1398/01/31
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
0 - - - - 0
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
6.696 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/01/31 16,740 0.00 15.745 میلیون 1
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
قهکمت 999.00 20,988 108,072 8.474 هزار میلیارد 12:28
قزوین 189.00 18,210 1.235 میلیون 6.082 هزار میلیارد 12:29
قشرین 2,708 89,001 42,183 645.3 میلیارد 09:10
قنقش 88.00 4,400 16,326 4.101 هزار میلیارد 1398/10/25
قشکر 1,077 22,629 3.572 میلیون 4.506 هزار میلیارد 12:30
قشهد 888.00 18,666 109,112 7.466 هزار میلیارد 12:28
قصفها 1,276 53,999 920,204 10.971 هزار میلیارد 12:29
قمرو 221.00 28,865 339,928 5.785 هزار میلیارد 12:29
قثابت 1,170 26,103 16.446 میلیون 13.343 هزار میلیارد 12:30
قلرست 290.00 18,170 1.944 میلیون 7.405 هزار میلیارد 12:36
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها