شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

مشارکت شهرداری مشهد-3ماهه 18%

مشهد6122 | سهام - بورس
گروه:

پیمانکاری صنعتی

زیر گروه:

ساختمان و مهندسی عمران

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,000,000 0.00
قیمت پایانی: 1,000,000 0.00

آخرین معامله

1396/11/14
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,000,000 پایانی 1,000,000 0.00
بیشترین 1,000,000 کمترین 1,000,000
حجم 300,000 دفعات 2
حد قیمت 950,000 - 1.05 میلیون ارزش 300 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1396/11/14
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 300,000
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1396/11/14
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
0 - - - - 0
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
5 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1396/11/14 1,000,000 0.00 300,000 2
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
بالاس 1,091 22,911 754,700 3.437 هزار میلیارد 12:28
خصدرا 163.00 27,997 3.865 میلیون 41.463 هزار میلیارد 12:29
وپسا 158.00 3,327 524,204 8.318 هزار میلیارد 12:29
هفردا 100.00 1,100 10 میلیون 110 میلیارد 1397/12/27
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها