شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

زگلدشت | سهام - فرابورس
گروه:

زراعت و خدمات وابسته

زیر گروه:

کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 47,152 5.00
قیمت پایانی: 45,767 1.92

آخرین معامله

1399/03/7
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 43,000 پایانی 45,767 860.00
بیشترین 47,152 کمترین 43,000
حجم 545,224 دفعات 589
حد قیمت 42,662 - 47,152 ارزش 25.397 میلیارد
حجم مبنا 1.062 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/7
حقیقی حقوقی
206 تعداد خریدار -
545,224 حجم خرید -
289 تعداد فروشنده -
545,224 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/7
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
75 138,968 47,152 48,997 1,300 2
1 1,170 47,151 49,000 30 1
1 149 47,126 50,410 3,000 3
0 - - 44,442 14,752 1
0 - - 44,470 114 1

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 1,665
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 1,665
سود نقدی 1,720
درصد توزیع 103.3 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 21.59 % رتبه 382
6 ماهه 133.37 % رتبه 368
9 ماهه 185.55 % رتبه 376
1 ساله 343.57 % رتبه 381
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
8.981 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 25.38

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/6 44,907 3.84 1.518 میلیون 1,380
1399/03/4 46,702 0.00 883,179 878
1399/03/3 46,702 4.29 883,179 878
1399/02/30 48,794 0.00 2.103 میلیون 1,177
1399/02/29 48,794 5.00 2.103 میلیون 1,177
1399/02/28 46,471 2.97 893,682 918
1399/02/27 45,132 2.01 1.231 میلیون 1,517
1399/02/25 46,059 0.00 2.416 میلیون 2,434
1399/02/24 46,059 3.97 2.416 میلیون 2,434
1399/02/23 47,965 3.91 809,602 1,074
1399/02/22 49,918 4.85 1.198 میلیون 1,403
1399/02/21 52,464 2.84 2.239 میلیون 2,826
1399/02/20 53,998 2.83 2.072 میلیون 2,308
1399/02/18 52,512 0.00 1.197 میلیون 909
1399/02/17 52,512 5.00 1.197 میلیون 909
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
آبین 2,251 47,286 820,494 13.932 هزار میلیارد 1399/03/7
کورزی - - - 100 میلیارد 1399/02/17
آینده 978.00 20,539 1.956 میلیون 8.582 هزار میلیارد 1399/03/7
زشگزا 1,318 93,399 765,316 7.195 هزار میلیارد 1399/03/7
زقیام 33.00 3,355 4 میلیون 17.231 هزار میلیارد 1399/02/28
زپارس 3,483 66,178 126,861 22.463 هزار میلیارد 1399/03/7
زکشت 2,088 39,689 389,805 12.323 هزار میلیارد 1399/03/7
زبینا 1,355 48,040 1.358 میلیون 18.911 هزار میلیارد 1399/03/7
ملارد شیر - - - 299.998 میلیارد 1399/02/17
زقیام 950.00 28,020 3.858 میلیون 19.411 هزار میلیارد 1399/03/7
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی