شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کل بورس 18:05

427,139.4 6,571.11

کل فرابورس 18:05

5,404.45 82.60

کل هم وزن 18:05

139,961.64 1,748.12

بورس در یک نگاه

جمع دارایی
20.819 میلیون
جمع بدهی
17.096 میلیون
حقوق صاحبان سهام
3.727 میلیون
درآمد TTM
7.825 میلیون
سود عملیاتی
-
سود خالص TTM
1.512 میلیون
حجم معاملات(م.س)
5,367
ارزش معاملات
34,239
ارزش بازار
15.533 میلیون
P/S
1.88
P/E
8.54
P/L
3.87
P/B
4.17

فرابورس در یک نگاه

جمع دارایی
2.106 میلیون
جمع بدهی
1.698 میلیون
حقوق صاحبان سهام
408,613
درآمد TTM
1.209 میلیون
سود عملیاتی
-
سود خالص TTM
185,879
حجم معاملات(م.س)
1,024
ارزش معاملات
9,546
ارزش بازار
3.12 میلیون
P/S
2.53
P/E
13.66
P/L
1.40
P/B
7.64

بازار در یک نگاه

جمع دارایی
22.925 میلیون
جمع بدهی
18.794 میلیون
حقوق صاحبان سهام
4.135 میلیون
درآمد TTM
9.034 میلیون
سود عملیاتی
-
سود خالص TTM
1.697 میلیون
حجم معاملات(م.س)
6,391
ارزش معاملات
43,785
ارزش بازار
18.653 میلیون
P/S
1.97
P/E
9.13
P/L
3.49
P/B
4.51

بیشترین تعداد معامله

نماد نام آخرین تغییر تعداد معامله
فروی ذوب روی اصفهان 14,000 13,000 957,048
وآوا سرمایه گذاری آوا نوین 15,592 742.00 27,433
غگل گلوکوزان‌ 93,000 1,942 14,613
ولساپا لیزینگ رایان‌ سایپا 2,829 142.00 12,809
ومعادن توسعه‌معادن‌وفلزات‌ 6,577 313.00 12,765
مشاهده بیشتر

کمترین تعداد معامله

نماد نام آخرین تغییر تعداد معامله
ضگل1136 اختیارخ کگل-9000-1398/11/20 150 0 0
ضجار3002 اختیارخ وتجارت-500-1399/03/21 141 0 0
ضجار3005 اختیارخ وتجارت-800-1399/03/21 40 0 0
ضجار3004 اختیارخ وتجارت-700-1399/03/21 47 0 0
ضجار3000 اختیارخ وتجارت-300-1399/03/21 310 0 0
مشاهده بیشتر

بیشترین افزایش قیمت

نماد نام آخرین تغییر درصد تغییر
چنوپا نیوپان‌ 22 بهمن‌ 10,000 9,931 14,392.75
فروی ذوب روی اصفهان 14,000 13,000 1,300
پاساح ح . ایران‌یاساتایرورابر 8,270 7,605 1,143.61
نشار کارخانجات پشمبافی افشار یزد 5,002 4,033 416.2
وملل شرکت اعتباری ملل 4,345 3,146 262.39
مشاهده بیشتر

بیشترین کاهش قیمت

نماد نام آخرین تغییر درصد تغییر
تسه97012 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین97 10 436,352 -100
اطلس2 صندوق سرمایه‌گذاری اطلس-سهام 1 63,191 -100
تسه97022 امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت97 10 432,469 -100
تسه97062 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور97 10 439,311 -100
تسه98012 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین98 10 419,601 -100
مشاهده بیشتر

بیشترین افزایش مالکیت حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تغییر مالکیت حقوقی
مشیر9911 مشارکت شهرداری شیراز-3ماهه16% 970,001 9,699 2
مشهد995 مشارکت شهرداری مشهد-3ماهه16% 970,000 0 2
صایپا112 صکوک مرابحه سایپا112-3ماهه 16% 990,000 10,000 1
دشیمی شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌ 24,437 1,130 0
واتی سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند 6,651 316.00 0
مشاهده بیشتر

بیشترین کاهش مالکیت حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تغییر مالکیت حقوقی
خاذینح ح . سایپاآذین‌ 2,953 7.00 0
فباهنر مس‌ شهیدباهنر 23,461 1,091 0
دامین2 داروسازی‌ امین‌ 12,080 194.00 0
قثابت2 قند ثابت‌ خراسان‌ 12,410 243.00 0
همراه شرکت ارتباطات سیار ایران 16,467 235.00 0
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم عرضه حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم عرضه حقوقی
وبصادر2 بانک صادرات ایران 590 20.00 481.15 میلیون
وتجارت بانک تجارت 552 26.00 332.711 میلیون
پارند2 صندوق س. پارند پایدار سپهر 1 10,051 300 میلیون
ومعادن توسعه‌معادن‌وفلزات‌ 6,577 313.00 206.289 میلیون
وبصادر بانک صادرات ایران 672 32.00 203.783 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم تقاضا حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم تقاضا حقوقی
وبصادر2 بانک صادرات ایران 590 20.00 481.15 میلیون
پارند2 صندوق س. پارند پایدار سپهر 1 10,051 300 میلیون
وتجارت2 بانک تجارت 436 7.00 113.8 میلیون
پارند صندوق س. پارند پایدار سپهر 10,137 11.00 100.876 میلیون
وپترو2 سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌ 10,000 258.00 90 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تاثیر
فولاد فولاد مبارکه اصفهان 3,910 132.00 551.77
فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس 9,800 144.00 430.29
کگل معدنی و صنعتی گل گهر 7,969 378.00 385.45
کچاد معدنی‌وصنعتی‌چادرملو 6,594 314.00 349.7
ومعادن توسعه‌معادن‌وفلزات‌ 6,577 313.00 344.67
مشاهده بیشتر

بیشترین تاثیر منفی در شاخص کل بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تاثیر
مبین پتروشیمی مبین 11,807 391.00 -146.19
شبریز پالایش نفت تبریز 38,899 269.00 -51.7
سفارس سیمان فارس و خوزستان 8,502 447.00 -49.19
پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان 6,830 81.00 -38.98
دالبر البرزدارو 16,690 701.00 -31.61
مشاهده بیشتر

بیشترین ارزش معامله بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر ارزش معامله
صخابر1022 صکوک اجاره مخابرات-3 ماهه 16% 930,000 27,000 4.101 هزار میلیارد
ومعادن توسعه‌معادن‌وفلزات‌ 6,577 313.00 2.135 هزار میلیارد
خودرو ایران‌ خودرو 11,493 547.00 1.158 هزار میلیارد
منفت98102 مشارکت س.ص.کارکنان نفت3ماهه21% 1,000,000 2,258 1.099 هزار میلیارد
پارند صندوق س. پارند پایدار سپهر 10,137 11.00 1.098 هزار میلیارد
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم معامله بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم معامله
وتجارت بانک تجارت 552 26.00 484.218 میلیون
وبصادر2 بانک صادرات ایران 590 20.00 481.15 میلیون
ومعادن توسعه‌معادن‌وفلزات‌ 6,577 313.00 324.703 میلیون
پارند2 صندوق س. پارند پایدار سپهر 1 10,051 300 میلیون
وبصادر بانک صادرات ایران 672 32.00 261.547 میلیون
مشاهده بیشتر