شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کل بورس 17:53

410,694.54 733.50

کل فرابورس 17:53

5,296.59 23.18

کل هم وزن 17:53

126,787.5 777.71

بورس در یک نگاه

جمع دارایی
17.581 میلیون
جمع بدهی
14.534 میلیون
حقوق صاحبان سهام
3.047 میلیون
درآمد TTM
7.311 میلیون
سود عملیاتی
-
سود خالص TTM
1.455 میلیون
حجم معاملات(م.س)
6.385 میلیارد
ارزش معاملات
37.12 هزار میلیارد
ارزش بازار
14.934 میلیون
P/S
1.93
P/E
8.28
P/L
3.10
P/B
4.90

فرابورس در یک نگاه

جمع دارایی
1.527 میلیون
جمع بدهی
1.261 میلیون
حقوق صاحبان سهام
266,643
درآمد TTM
1.156 میلیون
سود عملیاتی
-
سود خالص TTM
187,848
حجم معاملات(م.س)
2.319 میلیارد
ارزش معاملات
18.917 هزار میلیارد
ارزش بازار
3.051 میلیون
P/S
2.56
P/E
12.94
P/L
2.08
P/B
11.44

بازار در یک نگاه

جمع دارایی
19.108 میلیون
جمع بدهی
15.794 میلیون
حقوق صاحبان سهام
3.314 میلیون
درآمد TTM
8.467 میلیون
سود عملیاتی
-
سود خالص TTM
1.643 میلیون
حجم معاملات(م.س)
7,154
ارزش معاملات
43,145
ارزش بازار
17.985 میلیون
P/S
2.02
P/E
8.83
P/L
2.95
P/B
5.43

بیشترین تعداد معامله

نماد نام آخرین تغییر تعداد معامله
وتجارت بانک تجارت 517 6.00 26,021
خساپا سایپا 2,808 133.00 21,661
ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان 2,225 71.00 19,344
چکاپا گروه صنایع کاغذ پارس 12,940 600.00 13,601
کویر تولیدی فولاد سپید فراب کویر 27,352 1,302 12,828
مشاهده بیشتر

کمترین تعداد معامله

نماد نام آخرین تغییر تعداد معامله
جشیمی812 آتی ش شیمیایی-1398/12/12 - 0 0
مشهد1412 مشارکت ش مشهد1412-3ماهه18% 650 0 0
مصفها712 اوراق مشارکت شهرداری اصفهان 1.02 میلیون 7,600 1
تملی706 تسهیلات مسکن ب. ملی-شهریور97 170,562 8,976 1
مشیر97112 اوراق مشارکت شهرداری شیراز 1,000,000 0 1
مشاهده بیشتر

بیشترین افزایش قیمت

نماد نام آخرین تغییر درصد تغییر
چنوپا نیوپان‌ 22 بهمن‌ 10,000 9,931 14,392.75
نشار کارخانجات پشمبافی افشار یزد 5,002 4,033 416.2
پرند صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا 5,028 1,410 38.97
تهران812 مشارکت شهرداری تهران-3ماهه18% 1.002 میلیون 206,679 25.97
کسرام پارس‌ سرام‌ 65,205 8,259 14.5
مشاهده بیشتر

بیشترین کاهش قیمت

نماد نام آخرین تغییر درصد تغییر
تسه97052 امتیاز تسهیلات مسکن مرداد97 10 416,064 -100
تسه98082 امتیاز تسهیلات مسکن آبان98 10 422,198 -100
الماس2 صندوق سرمایه‌گذاری الماس-سهام 1 38,583 -100
آگاس2 صندوق س. هستی بخش آگاه 1 71,343 -100
کاریس2 صندوق سرمایه‌گذاری کاریس-سهام 1 55,634 -100
مشاهده بیشتر

بیشترین افزایش مالکیت حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تغییر مالکیت حقوقی
پارند صندوق س. پارند پایدار سپهر 10,079 6.00 25.755 میلیون
پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان 7,373 95.00 6.632 میلیون
کمند صندوق س. با درآمد ثابت کمند 10,090 16.00 4.416 میلیون
ثمسکن سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌ 2,641 125.00 3.492 میلیون
ملت بیمه ملت 7,919 350.00 3.28 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین کاهش مالکیت حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تغییر مالکیت حقوقی
وتجارت بانک تجارت 517 6.00 -1,011,000,000
وبصادر بانک صادرات ایران 623 1.00 -512,511,000
خساپا سایپا 2,808 133.00 -123,327,000
وپاسار بانک پاسارگاد 2,748 10.00 -120,642,000
خپارس پارس‌ خودرو 1,900 14.00 -55,997,000
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم عرضه حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم عرضه حقوقی
وبصادر2 بانک صادرات ایران 590 20.00 481.15 میلیون
پارند2 صندوق س. پارند پایدار سپهر 1 10,051 300 میلیون
وتجارت بانک تجارت 517 6.00 207.617 میلیون
پارند صندوق س. پارند پایدار سپهر 10,079 6.00 133.688 میلیون
وتجارت2 بانک تجارت 436 7.00 113.8 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم تقاضا حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم تقاضا حقوقی
وبصادر2 بانک صادرات ایران 590 20.00 481.15 میلیون
پارند2 صندوق س. پارند پایدار سپهر 1 10,051 300 میلیون
پارند صندوق س. پارند پایدار سپهر 10,079 6.00 154.685 میلیون
وتجارت2 بانک تجارت 436 7.00 113.8 میلیون
وتجارت بانک تجارت 517 6.00 98.529 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تاثیر
اخابر مخابرات ایران 5,850 225.00 401.79
جم پتروشیمی جم 15,027 715.00 241.11
حکشتی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران 7,798 371.00 167.6
وغدیر سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ 4,110 65.00 140.88
ومعادن توسعه‌معادن‌وفلزات‌ 5,550 73.00 108.84
مشاهده بیشتر

بیشترین تاثیر منفی در شاخص کل بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تاثیر
شبندر پالایش نفت بندرعباس 11,651 308.00 -285.4
کگل معدنی و صنعتی گل گهر 7,889 134.00 -261.91
فولاد فولاد مبارکه اصفهان 3,910 40.00 -213.1
همراه شرکت ارتباطات سیار ایران 16,417 512.00 -162.44
پارس پتروشیمی پارس 62,000 1,315 -142.36
مشاهده بیشتر

بیشترین ارزش معامله بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر ارزش معامله
صخابر1022 صکوک اجاره مخابرات-3 ماهه 16% 930,000 27,000 4.101 هزار میلیارد
پارند صندوق س. پارند پایدار سپهر 10,079 6.00 1.62 هزار میلیارد
اخابر مخابرات ایران 5,850 225.00 1.353 هزار میلیارد
خساپا سایپا 2,808 133.00 1.105 هزار میلیارد
منفت98102 مشارکت س.ص.کارکنان نفت3ماهه21% 1,000,000 2,258 1.099 هزار میلیارد
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم معامله بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم معامله
وتجارت بانک تجارت 517 6.00 820.07 میلیون
وبصادر2 بانک صادرات ایران 590 20.00 481.15 میلیون
خساپا سایپا 2,808 133.00 399.917 میلیون
پارند2 صندوق س. پارند پایدار سپهر 1 10,051 300 میلیون
اخابر مخابرات ایران 5,850 225.00 230.569 میلیون
مشاهده بیشتر