شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کل بورس 18:30

583,344.42 13,998.52

کل فرابورس 18:30

7,552.11 173.36

کل هم وزن 18:30

209,282.41 4,349.73

بورس در یک نگاه

جمع دارایی
20.907 میلیون
جمع بدهی
17.113 میلیون
حقوق صاحبان سهام
3.794 میلیون
درآمد TTM
7.88 میلیون
سود عملیاتی
-
سود خالص TTM
1.543 میلیون
حجم معاملات(م.س)
6,201
ارزش معاملات
52,981
ارزش بازار
21.305 میلیون
P/S
2.56
P/E
11.50
P/L
5.41
P/B
5.62

فرابورس در یک نگاه

جمع دارایی
2.215 میلیون
جمع بدهی
1.726 میلیون
حقوق صاحبان سهام
489,460
درآمد TTM
1.247 میلیون
سود عملیاتی
-
سود خالص TTM
206,629
حجم معاملات(م.س)
1,405
ارزش معاملات
20,209
ارزش بازار
4.581 میلیون
P/S
3.49
P/E
17.79
P/L
2.05
P/B
9.36

بازار در یک نگاه

جمع دارایی
23.122 میلیون
جمع بدهی
18.838 میلیون
حقوق صاحبان سهام
4.284 میلیون
درآمد TTM
9.127 میلیون
سود عملیاتی
-
سود خالص TTM
1.749 میلیون
حجم معاملات(م.س)
7,606
ارزش معاملات
73,190
ارزش بازار
25.886 میلیون
P/S
2.69
P/E
12.27
P/L
4.89
P/B
6.04

بیشترین تعداد معامله

نماد نام آخرین تغییر تعداد معامله
قرن پدیده شیمی قرن 54,850 918.00 176,941
کلر کلر پارس 83,970 2,315 46,492
وتجارت بانک تجارت 947 45.00 42,793
فروی ذوب روی اصفهان 38,493 1,833 38,031
ومهان گروه توسعه مالی مهر آیندگان 11,145 530.00 35,967
مشاهده بیشتر

کمترین تعداد معامله

نماد نام آخرین تغییر تعداد معامله
مصفها203 مشارکت ش اصفهان203-3ماهه18% 1,000,000 0 0
مصفها012 مشارکت ش اصفهان012-3ماهه20% 1,000,000 0 0
تسه97052 امتیاز تسهیلات مسکن مرداد97 10 549,573 1
فنابا ص.ج. فناوری بازنشستگی 20%تادیه 225,000 0 1
شستا004 اجاره تامین اجتماعی-نوین000523 980,000 20,000 1
مشاهده بیشتر

بیشترین افزایش قیمت

نماد نام آخرین تغییر درصد تغییر
چنوپا نیوپان‌ 22 بهمن‌ 10,000 9,931 14,392.75
وملل شرکت اعتباری ملل 11,398 10,199 850.63
نشار کارخانجات پشمبافی افشار یزد 5,002 4,033 416.2
صایپا143 صکوک اجاره سایپا143-3ماهه18% 5.245 میلیون 1.748 میلیون 50
صگل411 ص اجاره گل گهر 411- 3 ماهه 17% 1.322 میلیون 440,500 50
مشاهده بیشتر

بیشترین کاهش قیمت

نماد نام آخرین تغییر درصد تغییر
تسه97052 امتیاز تسهیلات مسکن مرداد97 10 549,573 -100
تسه97122 امتیاز تسهیلات مسکن اسفند97 10 500,313 -100
تسه97062 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور97 10 550,672 -100
تسه97072 امتیاز تسهیلات مسکن مهر97 10 540,525 -100
سرو2 صندوق س سروسودمند مدبران-سهام 1 25,071 -100
مشاهده بیشتر

بیشترین افزایش مالکیت حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تغییر مالکیت حقوقی
صایپا112 صکوک مرابحه سایپا112-3ماهه 16% 990,000 10,000 1
ضفلا2044 اختیارخ فولاد-6000-1399/02/31 370 0 0
ستران سیمان‌ تهران‌ 42,098 1,203 0
شسینا صنایع‌شیمیایی‌سینا 117,000 1,746 0
غگرجی بیسکویت‌ گرجی‌ 39,500 288.00 0
مشاهده بیشتر

بیشترین کاهش مالکیت حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تغییر مالکیت حقوقی
فرآور فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌ 19,910 689.00 0
فباهنر مس‌ شهیدباهنر 27,800 1,151 0
دیران ایران‌دارو 20,105 830.00 0
دامین2 داروسازی‌ امین‌ 12,080 194.00 0
همراه شرکت ارتباطات سیار ایران 24,510 150.00 0
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم عرضه حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم عرضه حقوقی
پارند2 صندوق س. پارند پایدار سپهر 1 10,159 999.3 میلیون
وتجارت بانک تجارت 947 45.00 260.504 میلیون
وبصادر2 بانک صادرات ایران 860 1.00 211.878 میلیون
وبصادر بانک صادرات ایران 919 34.00 210.758 میلیون
تاصیکو2 سرمایه گذاری صدرتامین 5,671 270.00 199.9 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم تقاضا حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم تقاضا حقوقی
پارند2 صندوق س. پارند پایدار سپهر 1 10,159 999.3 میلیون
وتجارت بانک تجارت 947 45.00 347.345 میلیون
وبصادر2 بانک صادرات ایران 860 1.00 211.878 میلیون
تاصیکو2 سرمایه گذاری صدرتامین 5,671 270.00 199.9 میلیون
وبملت2 بانک ملت 8,000 76.00 134.125 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تاثیر
تاپیکو س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین 4,945 648.00 1,408.86
فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس 8,797 418.00 1,210.93
فولاد فولاد مبارکه اصفهان 4,898 233.00 1,004.54
فملی ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ 7,469 354.00 852.9
رمپنا گروه مپنا (سهامی عام) 18,736 892.00 603.15
مشاهده بیشتر

بیشترین تاثیر منفی در شاخص کل بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تاثیر
پاکشو گروه صنعتی پاکشو 42,601 1,593 -134.25
کالا بورس کالای ایران 76,800 3,677 -82.19
شخارک پتروشیمی‌ خارک‌ 25,650 332.00 -77.5
شوینده مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر 45,674 2,403 -65.62
غپینو پارس‌ مینو 44,750 2,121 -60.35
مشاهده بیشتر

بیشترین ارزش معامله بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر ارزش معامله
صخابر1022 صکوک اجاره مخابرات-3 ماهه 16% 930,000 27,000 4.101 هزار میلیارد
صمعاد412 صکوک اجاره معادن412-6ماهه21% 1,000,000 0 3 هزار میلیارد
قرن پدیده شیمی قرن 54,850 918.00 2.132 هزار میلیارد
های وب داده گسترعصرنوین-های وب 15,168 722.00 1.58 هزار میلیارد
صایپا4032 صکوک اجاره سایپا403-3ماهه18% 1,000,000 1.00 1.529 هزار میلیارد
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم معامله بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم معامله
وتجارت بانک تجارت 947 45.00 1.218 میلیارد
پارند2 صندوق س. پارند پایدار سپهر 1 10,159 999.3 میلیون
وبصادر بانک صادرات ایران 919 34.00 543.856 میلیون
فولاد فولاد مبارکه اصفهان 4,898 233.00 242.272 میلیون
وبصادر2 بانک صادرات ایران 860 1.00 211.878 میلیون
مشاهده بیشتر
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی