شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

اختیارخ شپنا-8500-1399/07/28

ضشنا7058 | اختیار معامله - بورس
فرآورده های نفتی ( تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی )
گروه:

فرآورده های نفتی

زیر گروه:

تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی

وضعیت:

نامشخص

آخرین قیمت: 25,000 0.00
قیمت پایانی: 25,000 0.00

آخرین معامله

1399/06/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1 پایانی 25,000 0.00
بیشترین 25 میلیون کمترین 25,000
حجم 1 دفعات 1
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 25,000
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/06/11
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/06/11
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد9 خرید99 فروش- تعداد- دستور0
دستور1 تعداد10 خرید11 فروش- تعداد- دستور0
دستور1 تعداد5 خرید10 فروش- تعداد- دستور0
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 286.15 %
6 ماهه 352.25 %
9 ماهه 352.25 %
1 ساله 352.25 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/06/11 پایانی : 25,100 درصد تغییر : 28.93 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/05/22 پایانی : 35,317 درصد تغییر : 13.86 حجم : 6 دفعات : 6
تاریخ : 1399/05/21 پایانی : 41,000 درصد تغییر : 7.90 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/05/14 پایانی : 38,000 درصد تغییر : 14.77 حجم : 2 دفعات : 2
تاریخ : 1399/05/13 پایانی : 33,111 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9 دفعات : 3
تاریخ : 1399/05/12 پایانی : 33,111 درصد تغییر : 11.70 حجم : 9 دفعات : 3
تاریخ : 1399/05/11 پایانی : 37,499 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9 دفعات : 1
تاریخ : 1399/05/08 پایانی : 37,499 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9 دفعات : 1
تاریخ : 1399/05/02 پایانی : 37,499 درصد تغییر : 7.14 حجم : 9 دفعات : 1
تاریخ : 1399/05/01 پایانی : 35,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/04/31 پایانی : 35,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6 دفعات : 3
تاریخ : 1399/04/26 پایانی : 35,000 درصد تغییر : 31.83 حجم : 6 دفعات : 3
تاریخ : 1399/04/25 پایانی : 26,550 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8 دفعات : 4
تاریخ : 1399/04/24 پایانی : 26,550 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8 دفعات : 4
تاریخ : 1399/04/23 پایانی : 26,550 درصد تغییر : 19.78 حجم : 8 دفعات : 4
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی