شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

اختیارخ اخابر-7500-1399/03/27

ضمخا3033 | اختیار معامله - بورس
گروه:

مخابرات

زیر گروه:

مخابرات

وضعیت:

نامشخص

آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: - 0.00

تاریخچه

تاریخ

معاملات

قیمت‌ها

آخرین

پایانی

1399/03/01
تعداد:4
حجم:62
ارزش:1.03 میلیارد
اولین:16,999
کمترین:11,000
بیشترین:16,999
قیمت:11,000
تغییر:1,800.00
درصد تغییر:14.06
قیمت:16,556
تغییر:3,756.00
درصد تغییر:29.34
1399/02/31
تعداد:1
حجم:10
ارزش:128 میلیون
اولین:12,800
کمترین:12,800
بیشترین:12,800
قیمت:12,800
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:12,800
تغییر:8,833.00
درصد تغییر:222.66
1399/02/30
تعداد:3
حجم:60
ارزش:238 میلیون
اولین:10
کمترین:12,800
بیشترین:128 میلیون
قیمت:12,800
تغییر:9,300.00
درصد تغییر:265.71
قیمت:3,967
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/01/31
تعداد:3
حجم:60
ارزش:238 میلیون
اولین:4,000
کمترین:2,500
بیشترین:4,000
قیمت:3,500
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:3,967
تغییر:1,602.00
درصد تغییر:67.74
1399/01/30
تعداد:3
حجم:158
ارزش:373.7 میلیون
اولین:4,000
کمترین:2,500
بیشترین:4,000
قیمت:3,500
تغییر:850.00
درصد تغییر:32.08
قیمت:2,365
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/01/11
تعداد:3
حجم:158
ارزش:373.7 میلیون
اولین:2,200
کمترین:2,200
بیشترین:2,650
قیمت:2,650
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:2,365
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی