شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

اختیارخ وبملت-9000-1399/02/31

ضملت2021 | اختیار معامله - بورس
بانکها و موسسات اعتباری ( سایر واسطه های پولی )
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

سایر واسطه های پولی

وضعیت:

نامشخص

آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: - 0.00

آخرین معامله

خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی - پایانی - 0.00
بیشترین - کمترین -
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 403.45 %
6 ماهه 403.45 %
9 ماهه 403.45 %
1 ساله 403.45 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/03/01 پایانی : 6,122 درصد تغییر : 18.37 حجم : 106 دفعات : 7
تاریخ : 1399/02/31 پایانی : 7,500 درصد تغییر : 16.67 حجم : 65 دفعات : 3
تاریخ : 1399/02/30 پایانی : 9,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/02/25 پایانی : 9,000 درصد تغییر : 10.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/02/24 پایانی : 10,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/02/23 پایانی : 10,000 درصد تغییر : 14.99 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/02/22 پایانی : 11,763 درصد تغییر : 30.70 حجم : 19 دفعات : 3
تاریخ : 1399/02/21 پایانی : 9,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9 دفعات : 1
تاریخ : 1399/02/20 پایانی : 9,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9 دفعات : 1
تاریخ : 1399/02/16 پایانی : 9,000 درصد تغییر : 9.09 حجم : 9 دفعات : 1
تاریخ : 1399/02/15 پایانی : 8,250 درصد تغییر : 50.00 حجم : 20 دفعات : 2
تاریخ : 1399/02/14 پایانی : 5,500 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2 دفعات : 2
تاریخ : 1399/02/08 پایانی : 5,500 درصد تغییر : 5.18 حجم : 2 دفعات : 2
تاریخ : 1399/02/07 پایانی : 5,229 درصد تغییر : 59.76 حجم : 7 دفعات : 2
تاریخ : 1399/02/06 پایانی : 3,273 درصد تغییر : 0.00 حجم : 11 دفعات : 2
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی