شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

اختیارخ فولاد-8000-1399/02/31

ضفلا2042 | اختیار معامله - بورس
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

نامشخص

آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: - 0.00

آخرین معامله

خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی - پایانی - 0.00
بیشترین - کمترین -
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 335.43 %
6 ماهه 335.43 %
9 ماهه 335.43 %
1 ساله 335.43 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/03/01 پایانی : 3,736 درصد تغییر : 6.34 حجم : 203 دفعات : 32
تاریخ : 1399/02/31 پایانی : 3,989 درصد تغییر : 6.67 حجم : 46 دفعات : 4
تاریخ : 1399/02/30 پایانی : 4,274 درصد تغییر : 1.23 حجم : 50 دفعات : 10
تاریخ : 1399/02/29 پایانی : 4,222 درصد تغییر : 15.56 حجم : 46 دفعات : 10
تاریخ : 1399/02/28 پایانی : 5,000 درصد تغییر : 906.04 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/02/27 پایانی : 497 درصد تغییر : 0.00 حجم : 126 دفعات : 5
تاریخ : 1399/02/25 پایانی : 497 درصد تغییر : 92.46 حجم : 126 دفعات : 5
تاریخ : 1399/02/24 پایانی : 6,587 درصد تغییر : 0.00 حجم : 45 دفعات : 8
تاریخ : 1399/02/16 پایانی : 6,587 درصد تغییر : 9.78 حجم : 45 دفعات : 8
تاریخ : 1399/02/15 پایانی : 6,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3 دفعات : 1
تاریخ : 1399/02/14 پایانی : 6,000 درصد تغییر : 22.27 حجم : 3 دفعات : 1
تاریخ : 1399/02/13 پایانی : 4,907 درصد تغییر : 0.00 حجم : 30 دفعات : 5
تاریخ : 1399/02/10 پایانی : 4,907 درصد تغییر : 164.81 حجم : 30 دفعات : 5
تاریخ : 1399/02/09 پایانی : 1,853 درصد تغییر : 0.00 حجم : 145 دفعات : 5
تاریخ : 1399/02/08 پایانی : 1,853 درصد تغییر : 0.00 حجم : 145 دفعات : 5
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی