شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

اختیارخ فولاد-7500-1399/02/31

ضفلا2041 | اختیار معامله - بورس
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

نامشخص

آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: - 0.00

آخرین معامله

خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی - پایانی - 0.00
بیشترین - کمترین -
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 232.82 %
6 ماهه 232.82 %
9 ماهه 232.82 %
1 ساله 232.82 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/03/01 پایانی : 3,691 درصد تغییر : 6.25 حجم : 33 دفعات : 7
تاریخ : 1399/02/31 پایانی : 3,937 درصد تغییر : 0.00 حجم : 16 دفعات : 3
تاریخ : 1399/02/29 پایانی : 3,937 درصد تغییر : 28.42 حجم : 16 دفعات : 3
تاریخ : 1399/02/28 پایانی : 5,500 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 2
تاریخ : 1399/02/15 پایانی : 5,500 درصد تغییر : 175.00 حجم : 10 دفعات : 2
تاریخ : 1399/02/14 پایانی : 2,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
تاریخ : 1399/02/02 پایانی : 2,000 درصد تغییر : 80.02 حجم : 10 دفعات : 1
تاریخ : 1399/02/01 پایانی : 1,111 درصد تغییر : 0.00 حجم : 11 دفعات : 1
تاریخ : 1399/01/27 پایانی : 1,111 درصد تغییر : 5.81 حجم : 11 دفعات : 1
تاریخ : 1399/01/26 پایانی : 1,050 درصد تغییر : 0.00 حجم : 20 دفعات : 2
تاریخ : 1399/01/24 پایانی : 1,050 درصد تغییر : 5.32 حجم : 20 دفعات : 2
تاریخ : 1399/01/23 پایانی : 1,109 درصد تغییر : 0.00 حجم : 110 دفعات : 15
تاریخ : 1399/01/20 پایانی : 1,109 درصد تغییر : 0.00 حجم : 110 دفعات : 15
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی