شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

اختیارخ فخوز-15000-1399/03/19

ضخوز3011 | اختیار معامله - بورس
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

نامشخص

آخرین قیمت: 10,300 0.00
قیمت پایانی: 10,579 0.00

آخرین معامله

1399/03/20
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 12,014 پایانی 10,579 0.00
بیشترین 12,014 کمترین 9,902
حجم 482 دفعات 31
حد قیمت 1 - 50,000 ارزش 5.1 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/20
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/20
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد1 خرید9,001 فروش11,400 تعداد100 دستور1
دستور0 تعداد- خرید- فروش11,998 تعداد1 دستور1
دستور0 تعداد- خرید- فروش12,000 تعداد5 دستور1
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 275.05 %
6 ماهه 4227.47 %
9 ماهه 4227.47 %
1 ساله 4227.47 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/03/20 پایانی : 10,579 درصد تغییر : 10.45 حجم : 482 دفعات : 31
تاریخ : 1399/03/19 پایانی : 11,814 درصد تغییر : 24.36 حجم : 126 دفعات : 14
تاریخ : 1399/03/18 پایانی : 9,500 درصد تغییر : 25.38 حجم : 4 دفعات : 2
تاریخ : 1399/03/13 پایانی : 7,577 درصد تغییر : 0.00 حجم : 52 دفعات : 2
تاریخ : 1399/03/12 پایانی : 7,577 درصد تغییر : 0.00 حجم : 52 دفعات : 2
تاریخ : 1399/03/11 پایانی : 7,577 درصد تغییر : 0.00 حجم : 52 دفعات : 2
تاریخ : 1399/03/04 پایانی : 7,577 درصد تغییر : 9.80 حجم : 52 دفعات : 2
تاریخ : 1399/03/03 پایانی : 8,400 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9 دفعات : 1
تاریخ : 1399/02/29 پایانی : 8,400 درصد تغییر : 36.84 حجم : 9 دفعات : 1
تاریخ : 1399/02/28 پایانی : 13,300 درصد تغییر : 0.00 حجم : 30 دفعات : 7
تاریخ : 1399/02/23 پایانی : 13,300 درصد تغییر : 21.77 حجم : 30 دفعات : 7
تاریخ : 1399/02/22 پایانی : 17,000 درصد تغییر : 69.98 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/02/17 پایانی : 10,001 درصد تغییر : 77.76 حجم : 8 دفعات : 4
تاریخ : 1399/02/16 پایانی : 5,626 درصد تغییر : 0.00 حجم : 121 دفعات : 7
تاریخ : 1399/02/07 پایانی : 5,626 درصد تغییر : 47.55 حجم : 121 دفعات : 7
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی