شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

اختیارخ فخوز-14000-1399/03/19

ضخوز3010 | اختیار معامله - بورس
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

نامشخص

آخرین قیمت: 11,500 0.00
قیمت پایانی: 11,941 0.00

آخرین معامله

1399/03/20
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 11,000 پایانی 11,941 0.00
بیشترین 12,950 کمترین 11,000
حجم 547 دفعات 26
حد قیمت 1 - 50,000 ارزش 6.53 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/20
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/20
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد50 خرید1,011 فروش11,690 تعداد10 دستور1
دستور0 تعداد- خرید- فروش12,000 تعداد13 دستور2
دستور0 تعداد- خرید- فروش12,170 تعداد21 دستور1
دستور0 تعداد- خرید- فروش13,500 تعداد6 دستور1
دستور0 تعداد- خرید- فروش13,700 تعداد1 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 351.14 %
6 ماهه 2495.83 %
9 ماهه 2495.83 %
1 ساله 2495.83 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/03/20 پایانی : 11,941 درصد تغییر : 8.73 حجم : 547 دفعات : 26
تاریخ : 1399/03/19 پایانی : 13,083 درصد تغییر : 7.54 حجم : 72 دفعات : 10
تاریخ : 1399/03/18 پایانی : 12,166 درصد تغییر : 15.19 حجم : 89 دفعات : 10
تاریخ : 1399/03/17 پایانی : 10,562 درصد تغییر : 0.00 حجم : 16 دفعات : 5
تاریخ : 1399/03/12 پایانی : 10,562 درصد تغییر : 0.00 حجم : 16 دفعات : 5
تاریخ : 1399/03/11 پایانی : 10,562 درصد تغییر : 0.00 حجم : 16 دفعات : 5
تاریخ : 1399/03/10 پایانی : 10,562 درصد تغییر : 0.00 حجم : 16 دفعات : 5
تاریخ : 1399/03/08 پایانی : 10,562 درصد تغییر : 32.03 حجم : 16 دفعات : 5
تاریخ : 1399/03/07 پایانی : 8,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6 دفعات : 2
تاریخ : 1399/03/01 پایانی : 8,000 درصد تغییر : 39.43 حجم : 6 دفعات : 2
تاریخ : 1399/02/31 پایانی : 13,208 درصد تغییر : 0.00 حجم : 13 دفعات : 5
تاریخ : 1399/02/30 پایانی : 13,208 درصد تغییر : 1.33 حجم : 13 دفعات : 5
تاریخ : 1399/02/29 پایانی : 13,386 درصد تغییر : 119.44 حجم : 7 دفعات : 4
تاریخ : 1399/02/28 پایانی : 6,100 درصد تغییر : 6.40 حجم : 12 دفعات : 3
تاریخ : 1399/02/27 پایانی : 6,517 درصد تغییر : 0.00 حجم : 12 دفعات : 5
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی