شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

اختیارخ کگل-9500-1399/02/24

ضگل2034 | اختیار معامله - بورس
استخراج کانه های فلزی ( استخراج آهن )
گروه:

استخراج کانه های فلزی

زیر گروه:

استخراج آهن

وضعیت:

نامشخص

آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: - 0.00

آخرین معامله

خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی - پایانی - 0.00
بیشترین - کمترین -
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 1008.11 %
6 ماهه 30410 %
9 ماهه 30410 %
1 ساله 30410 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/02/25 پایانی : 9,153 درصد تغییر : 10.03 حجم : 1,406 دفعات : 113
تاریخ : 1399/02/24 پایانی : 8,319 درصد تغییر : 15.75 حجم : 42 دفعات : 9
تاریخ : 1399/02/23 پایانی : 9,874 درصد تغییر : 9.76 حجم : 1,463 دفعات : 50
تاریخ : 1399/02/22 پایانی : 8,996 درصد تغییر : 21.77 حجم : 1,045 دفعات : 38
تاریخ : 1399/02/21 پایانی : 7,388 درصد تغییر : 0.00 حجم : 505 دفعات : 20
تاریخ : 1399/02/20 پایانی : 7,388 درصد تغییر : 0.00 حجم : 505 دفعات : 20
تاریخ : 1399/02/18 پایانی : 7,388 درصد تغییر : 7.17 حجم : 505 دفعات : 20
تاریخ : 1399/02/17 پایانی : 6,894 درصد تغییر : 1.43 حجم : 193 دفعات : 21
تاریخ : 1399/02/16 پایانی : 6,994 درصد تغییر : 0.07 حجم : 189 دفعات : 8
تاریخ : 1399/02/15 پایانی : 6,999 درصد تغییر : 0.00 حجم : 472 دفعات : 23
تاریخ : 1399/02/08 پایانی : 6,999 درصد تغییر : 0.26 حجم : 472 دفعات : 23
تاریخ : 1399/02/07 پایانی : 6,981 درصد تغییر : 57.87 حجم : 413 دفعات : 21
تاریخ : 1399/02/06 پایانی : 4,422 درصد تغییر : 0.00 حجم : 150 دفعات : 12
تاریخ : 1399/02/01 پایانی : 4,422 درصد تغییر : 6.73 حجم : 150 دفعات : 12
تاریخ : 1399/01/31 پایانی : 4,143 درصد تغییر : 18.92 حجم : 277 دفعات : 15
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی