شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

اختیارخ وتجارت-1200-1399/03/21

ضجار3009 | اختیار معامله - بورس
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

سایر واسطه های پولی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 452 0.00
قیمت پایانی: 706 0.00

آخرین معامله

1399/03/13
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 75 پایانی 706 0.00
بیشترین 52.943 میلیون کمترین 749
حجم 75 دفعات 6
حد قیمت 1 - 50,000 ارزش 52.94 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/13
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/13
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 20 450 740 100 1
1 20 420 799 9 1
1 10 410 1,050 26 1
1 100 60 1,097 100 1
1 100 5 1,098 180 2

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 4606.67 %
6 ماهه 70500 %
9 ماهه 70500 %
1 ساله 70500 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/13 604 0.00 230 7
1399/03/12 604 0.00 230 7
1399/03/11 604 0.00 230 7
1399/03/10 604 0.00 230 7
1399/03/8 604 101.33 230 7
1399/03/7 300 58.90 45 2
1399/03/6 730 0.00 11 2
1399/03/1 730 0.95 11 2
1399/02/31 737 0.00 171 8
1399/02/30 737 0.00 171 8
1399/02/29 737 7.99 171 8
1399/02/28 801 21.32 219 10
1399/02/27 1,018 0.00 138 8
1399/02/25 1,018 41.98 138 8
1399/02/24 717 30.46 153 8
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی