شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

اختیارخ وتجارت-1100-1399/03/21

ضجار3008 | اختیار معامله - بورس
بانکها و موسسات اعتباری ( سایر واسطه های پولی )
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

سایر واسطه های پولی

وضعیت:

نامشخص

آخرین قیمت: 1,851 0.00
قیمت پایانی: 905 0.00

آخرین معامله

1399/03/22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 810 پایانی 905 0.00
بیشترین 1,851 کمترین 810
حجم 390 دفعات 27
حد قیمت 1 - 50,000 ارزش 352.92 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/22
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد100 خرید3 فروش- تعداد- دستور0
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 2107.32 %
6 ماهه 90400 %
9 ماهه 90400 %
1 ساله 90400 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/03/22 پایانی : 905 درصد تغییر : 12.84 حجم : 390 دفعات : 27
تاریخ : 1399/03/21 پایانی : 802 درصد تغییر : 6.20 حجم : 413 دفعات : 16
تاریخ : 1399/03/20 پایانی : 855 درصد تغییر : 8.46 حجم : 96 دفعات : 3
تاریخ : 1399/03/19 پایانی : 934 درصد تغییر : 9.11 حجم : 10 دفعات : 1
تاریخ : 1399/03/18 پایانی : 856 درصد تغییر : 2.03 حجم : 270 دفعات : 7
تاریخ : 1399/03/17 پایانی : 839 درصد تغییر : 8.21 حجم : 23 دفعات : 2
تاریخ : 1399/03/13 پایانی : 914 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21 دفعات : 2
تاریخ : 1399/03/12 پایانی : 914 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21 دفعات : 2
تاریخ : 1399/03/11 پایانی : 914 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21 دفعات : 2
تاریخ : 1399/03/10 پایانی : 914 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21 دفعات : 2
تاریخ : 1399/02/31 پایانی : 914 درصد تغییر : 5.87 حجم : 21 دفعات : 2
تاریخ : 1399/02/30 پایانی : 971 درصد تغییر : 0.00 حجم : 26 دفعات : 3
تاریخ : 1399/02/25 پایانی : 971 درصد تغییر : 24.67 حجم : 26 دفعات : 3
تاریخ : 1399/02/24 پایانی : 1,289 درصد تغییر : 0.00 حجم : 76 دفعات : 9
تاریخ : 1399/02/23 پایانی : 1,289 درصد تغییر : 14.01 حجم : 76 دفعات : 9
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی