شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

اختیارخ وتجارت-600-1399/03/21

ضجار3003 | اختیار معامله - بورس
بانکها و موسسات اعتباری ( سایر واسطه های پولی )
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

سایر واسطه های پولی

وضعیت:

نامشخص

آخرین قیمت: 1,354 0.00
قیمت پایانی: 1,333 0.00

آخرین معامله

1399/03/22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,266 پایانی 1,333 0.00
بیشترین 1,383 کمترین 1,261
حجم 1,572 دفعات 40
حد قیمت 1 - 50,000 ارزش 2.1 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/22
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد100 خرید1,301 فروش1,400 تعداد100 دستور1
دستور1 تعداد60 خرید1,300 فروش1,460 تعداد2 دستور1
دستور1 تعداد5 خرید1,280 فروش1,480 تعداد85 دستور1
دستور1 تعداد5 خرید1,000 فروش1,500 تعداد100 دستور1
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 825.69 %
6 ماهه 1804.29 %
9 ماهه 1804.29 %
1 ساله 1804.29 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/03/22 پایانی : 1,333 درصد تغییر : 12.68 حجم : 1,572 دفعات : 40
تاریخ : 1399/03/21 پایانی : 1,183 درصد تغییر : 8.58 حجم : 5,975 دفعات : 173
تاریخ : 1399/03/20 پایانی : 1,294 درصد تغییر : 6.44 حجم : 1,014 دفعات : 50
تاریخ : 1399/03/19 پایانی : 1,383 درصد تغییر : 7.54 حجم : 3,003 دفعات : 134
تاریخ : 1399/03/18 پایانی : 1,286 درصد تغییر : 3.13 حجم : 1,052 دفعات : 23
تاریخ : 1399/03/17 پایانی : 1,247 درصد تغییر : 1.97 حجم : 12,361 دفعات : 266
تاریخ : 1399/03/13 پایانی : 1,272 درصد تغییر : 0.00 حجم : 206 دفعات : 11
تاریخ : 1399/03/12 پایانی : 1,272 درصد تغییر : 0.00 حجم : 206 دفعات : 11
تاریخ : 1399/03/11 پایانی : 1,272 درصد تغییر : 0.00 حجم : 206 دفعات : 11
تاریخ : 1399/03/10 پایانی : 1,272 درصد تغییر : 0.00 حجم : 206 دفعات : 11
تاریخ : 1399/03/08 پایانی : 1,272 درصد تغییر : 33.19 حجم : 206 دفعات : 11
تاریخ : 1399/03/07 پایانی : 955 درصد تغییر : 22.98 حجم : 110 دفعات : 8
تاریخ : 1399/03/06 پایانی : 1,240 درصد تغییر : 0.00 حجم : 41 دفعات : 4
تاریخ : 1399/03/04 پایانی : 1,240 درصد تغییر : 12.49 حجم : 41 دفعات : 4
تاریخ : 1399/03/03 پایانی : 1,417 درصد تغییر : 0.00 حجم : 381 دفعات : 12
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی