شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

اختیارخ فولاد-6000-1399/08/28

ضفلا8060 | اختیار معامله - بورس
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

نامشخص

آخرین قیمت: 17,500 0.00
قیمت پایانی: 17,625 0.00

آخرین معامله

1399/05/8
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 4 پایانی 17,625 0.00
بیشترین 113.364 میلیون کمترین 16,000
حجم 4 دفعات 4
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 113.36 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/05/8
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/05/8
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 5 16,000 19,899 6 1
1 2 15,600 20,000 14 2
1 2 11,816 23,900 3 3
0 - - 23,999 1 1
0 - - 24,000 3 1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 526.78 %
6 ماهه 2837.5 %
9 ماهه 8712.5 %
1 ساله 8712.5 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/05/08 17,000 16.96 1 1
1399/05/06 20,471 0.00 92 20
1399/05/05 20,471 0.00 92 20
1399/05/04 20,471 0.93 92 20
1399/05/02 20,283 0.03 62 5
1399/05/01 20,290 0.35 89 23
1399/04/31 20,362 5.13 100 28
1399/04/30 19,368 0.00 79 16
1399/04/29 19,368 0.00 79 16
1399/04/28 19,368 0.00 79 16
1399/04/24 19,368 3.30 79 16
1399/04/23 18,749 3.03 71 18
1399/04/22 18,197 3.25 39 12
1399/04/21 17,625 0.00 311 84
1399/04/19 17,625 1.88 311 84
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی