شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

اختیارخ شپنا-7000-1399/03/25

ضشنا3032 | اختیار معامله - بورس
فرآورده های نفتی ( تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی )
گروه:

فرآورده های نفتی

زیر گروه:

تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی

وضعیت:

نامشخص

آخرین قیمت: 12,000 0.00
قیمت پایانی: 11,493 0.00

آخرین معامله

1399/03/26
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 11,730 پایانی 11,493 0.00
بیشترین 12,000 کمترین 10,000
حجم 933 دفعات 72
حد قیمت 1 - 50,000 ارزش 10.72 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/26
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/26
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد2 خرید11,681 فروش12,540 تعداد30 دستور1
دستور1 تعداد10 خرید11,663 فروش12,650 تعداد1 دستور1
دستور1 تعداد5 خرید11,660 فروش13,000 تعداد2 دستور1
دستور1 تعداد5 خرید11,415 فروش- تعداد- دستور0
دستور1 تعداد10 خرید11,412 فروش- تعداد- دستور0

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 1429.82 %
6 ماهه 3337 %
9 ماهه 3337 %
1 ساله 3337 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/03/26 پایانی : 11,493 درصد تغییر : 3.53 حجم : 933 دفعات : 72
تاریخ : 1399/03/25 پایانی : 11,914 درصد تغییر : 15.55 حجم : 302 دفعات : 51
تاریخ : 1399/03/24 پایانی : 10,311 درصد تغییر : 0.00 حجم : 97 دفعات : 27
تاریخ : 1399/03/22 پایانی : 10,311 درصد تغییر : 8.53 حجم : 97 دفعات : 27
تاریخ : 1399/03/21 پایانی : 9,501 درصد تغییر : 6.25 حجم : 880 دفعات : 78
تاریخ : 1399/03/20 پایانی : 8,942 درصد تغییر : 2.71 حجم : 197 دفعات : 5
تاریخ : 1399/03/19 پایانی : 9,191 درصد تغییر : 0.95 حجم : 230 دفعات : 20
تاریخ : 1399/03/18 پایانی : 9,279 درصد تغییر : 9.94 حجم : 5 دفعات : 4
تاریخ : 1399/03/17 پایانی : 8,440 درصد تغییر : 63.00 حجم : 22 دفعات : 4
تاریخ : 1399/03/13 پایانی : 5,178 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5 دفعات : 2
تاریخ : 1399/03/11 پایانی : 5,178 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5 دفعات : 2
تاریخ : 1399/03/10 پایانی : 5,178 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5 دفعات : 2
تاریخ : 1399/03/08 پایانی : 5,178 درصد تغییر : 20.42 حجم : 5 دفعات : 2
تاریخ : 1399/03/07 پایانی : 4,300 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2 دفعات : 2
تاریخ : 1399/03/04 پایانی : 4,300 درصد تغییر : 11.69 حجم : 2 دفعات : 2
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی