شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

اختیارخ اخابر-3600-1399/03/27

ضمخا3018 | اختیار معامله - بورس
مخابرات ( مخابرات )
گروه:

مخابرات

زیر گروه:

مخابرات

وضعیت:

نامشخص

آخرین قیمت: 14,000 0.00
قیمت پایانی: 13,600 0.00

آخرین معامله

1399/03/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,000 پایانی 13,600 0.00
بیشترین 14,000 کمترین 10,000
حجم 25 دفعات 4
حد قیمت 1 - 50,000 ارزش 340 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/25
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد1 خرید11,500 فروش- تعداد- دستور0
دستور1 تعداد30 خرید11,000 فروش- تعداد- دستور0
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 64.86 %
6 ماهه 53.58 %
9 ماهه 53.58 %
1 ساله 53.58 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/03/25 پایانی : 13,600 درصد تغییر : 800.07 حجم : 25 دفعات : 4
تاریخ : 1399/03/24 پایانی : 1,511 درصد تغییر : 0.00 حجم : 472 دفعات : 11
تاریخ : 1399/03/22 پایانی : 1,511 درصد تغییر : 90.80 حجم : 472 دفعات : 11
تاریخ : 1399/03/01 پایانی : 16,429 درصد تغییر : 18.65 حجم : 7 دفعات : 3
تاریخ : 1399/02/31 پایانی : 13,847 درصد تغییر : 0.00 حجم : 350 دفعات : 5
تاریخ : 1399/02/08 پایانی : 13,847 درصد تغییر : 1.09 حجم : 350 دفعات : 5
تاریخ : 1399/02/07 پایانی : 13,999 درصد تغییر : 39.99 حجم : 50 دفعات : 1
تاریخ : 1399/02/01 پایانی : 10,000 درصد تغییر : 33.33 حجم : 57 دفعات : 1
تاریخ : 1399/01/31 پایانی : 7,500 درصد تغییر : 71.23 حجم : 557 دفعات : 12
تاریخ : 1399/01/30 پایانی : 4,380 درصد تغییر : 0.00 حجم : 285 دفعات : 5
تاریخ : 1399/01/06 پایانی : 4,380 درصد تغییر : 0.00 حجم : 285 دفعات : 5
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی