شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

اختیارخ فولاد-4000-1399/02/31

ضفلا2039 | اختیار معامله - بورس
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

نامشخص

آخرین قیمت: 5,501 0.00
قیمت پایانی: 5,594 0.00

آخرین معامله

1399/03/1
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 5,611 پایانی 5,594 0.00
بیشترین 5,611 کمترین 5,501
حجم 7 دفعات 4
حد قیمت 1 - 50,000 ارزش 62.96 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/1
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/1
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد4 خرید5,501 فروش6,900 تعداد5 دستور1
دستور0 تعداد- خرید- فروش6,990 تعداد1 دستور1
دستور0 تعداد- خرید- فروش7,000 تعداد20 دستور1
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 122.25 %
6 ماهه 122.25 %
9 ماهه 122.25 %
1 ساله 122.25 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/03/01 پایانی : 5,594 درصد تغییر : 7.69 حجم : 7 دفعات : 4
تاریخ : 1399/02/31 پایانی : 6,060 درصد تغییر : 18.59 حجم : 3 دفعات : 3
تاریخ : 1399/02/30 پایانی : 7,444 درصد تغییر : 6.34 حجم : 9 دفعات : 2
تاریخ : 1399/02/29 پایانی : 7,000 درصد تغییر : 40.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/02/20 پایانی : 5,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2 دفعات : 1
تاریخ : 1399/02/18 پایانی : 5,000 درصد تغییر : 34.21 حجم : 2 دفعات : 1
تاریخ : 1399/02/17 پایانی : 7,600 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/02/16 پایانی : 7,600 درصد تغییر : 2.22 حجم : 13 دفعات : 5
تاریخ : 1399/02/15 پایانی : 7,435 درصد تغییر : 16.46 حجم : 23 دفعات : 4
تاریخ : 1399/02/14 پایانی : 8,900 درصد تغییر : 178.13 حجم : 3 دفعات : 2
تاریخ : 1399/02/13 پایانی : 3,200 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5 دفعات : 1
تاریخ : 1399/01/28 پایانی : 3,200 درصد تغییر : 6.14 حجم : 5 دفعات : 1
تاریخ : 1399/01/27 پایانی : 3,015 درصد تغییر : 3.93 حجم : 39 دفعات : 6
تاریخ : 1399/01/26 پایانی : 2,901 درصد تغییر : 3.57 حجم : 5 دفعات : 1
تاریخ : 1399/01/25 پایانی : 2,801 درصد تغییر : 0.04 حجم : 1 دفعات : 1
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی