شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

اختیارخ وتجارت-2800-1399/03/21

ضجار3021 | اختیار معامله - بورس
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

سایر واسطه های پولی

وضعیت:

نامشخص

آخرین قیمت: 1 0.00
قیمت پایانی: 5 0.00

تاریخچه

تاریخ

معاملات

قیمت‌ها

آخرین

پایانی

1399/03/22
تعداد:3
حجم:57
ارزش:309,000
اولین:25
کمترین:1
بیشترین:25
قیمت:1
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:5
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/03/21
تعداد:49
حجم:2,667
ارزش:13.45 میلیون
اولین:57
کمترین:25
بیشترین:309,000
قیمت:1
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:5
تغییر:44.00
درصد تغییر:89.80
1399/03/20
تعداد:24
حجم:749
ارزش:36.98 میلیون
اولین:2,667
کمترین:4
بیشترین:13.452 میلیون
قیمت:1
تغییر:68.00
درصد تغییر:98.55
قیمت:49
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/03/19
تعداد:24
حجم:749
ارزش:36.98 میلیون
اولین:9
کمترین:9
بیشترین:70
قیمت:69
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:49
تغییر:41.00
درصد تغییر:45.56
1399/03/18
تعداد:1
حجم:1
ارزش:90,000
اولین:749
کمترین:9
بیشترین:36.984 میلیون
قیمت:69
تغییر:21.00
درصد تغییر:23.33
قیمت:90
تغییر:25.00
درصد تغییر:38.46
1399/03/13
تعداد:1
حجم:1
ارزش:65,000
اولین:1
کمترین:90
بیشترین:90,000
قیمت:90
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:65
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/03/11
تعداد:1
حجم:1
ارزش:65,000
اولین:1
کمترین:90
بیشترین:90,000
قیمت:90
تغییر:25.00
درصد تغییر:38.46
قیمت:65
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/02/31
تعداد:1
حجم:1
ارزش:65,000
اولین:65
کمترین:65
بیشترین:65
قیمت:65
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:65
تغییر:72.00
درصد تغییر:52.56
1399/02/30
تعداد:3
حجم:6
ارزش:825,000
اولین:1
کمترین:65
بیشترین:65,000
قیمت:65
تغییر:80.00
درصد تغییر:55.17
قیمت:137
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/02/29
تعداد:3
حجم:6
ارزش:825,000
اولین:145
کمترین:100
بیشترین:145
قیمت:145
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:137
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی