شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

اختیارخ فارس-9500-1399/08/06

ضفار8023 | اختیار معامله - بورس
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

نامشخص

آخرین قیمت: 8,000 0.00
قیمت پایانی: 9,094 0.00

آخرین معامله

1399/03/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 6 پایانی 9,094 0.00
بیشترین 48.1 میلیون کمترین 8,100
حجم 63 دفعات 6
حد قیمت 1 - 50,000 ارزش 572.9 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/11
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/11
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
0 - - 10,000 18 1
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی