شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

اختیارخ فارس-14000-1399/08/06

ضفار8028 | اختیار معامله - بورس
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

نامشخص

آخرین قیمت: 5,850 0.00
قیمت پایانی: 5,850 0.00

آخرین معامله

1399/02/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 5,850 پایانی 5,850 0.00
بیشترین 5,850 کمترین 5,850
حجم 100 دفعات 2
حد قیمت 1 - 50,000 ارزش 585 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/02/25
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/02/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 3 6,050 - - 0
1 10 6,010 - - 0
1 2 4,500 - - 0
- - - -
- - - -

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی