شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

اختیارخ وبملت-16000-1399/08/28

ضملت8026 | اختیار معامله - بورس
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

سایر واسطه های پولی

وضعیت:

نامشخص

آخرین قیمت: 15,000 0.00
قیمت پایانی: 15,000 0.00

تاریخچه

تاریخ

معاملات

قیمت‌ها

آخرین

پایانی

1399/04/25
تعداد:1
حجم:1
ارزش:15 میلیون
اولین:1
کمترین:15,000
بیشترین:15 میلیون
قیمت:15,000
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:15,000
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/04/24
تعداد:1
حجم:1
ارزش:15 میلیون
اولین:15,000
کمترین:15,000
بیشترین:15,000
قیمت:15,000
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:15,000
تغییر:3,868.00
درصد تغییر:34.75
1399/04/23
تعداد:1
حجم:1
ارزش:11.13 میلیون
اولین:1
کمترین:15,000
بیشترین:15 میلیون
قیمت:15,000
تغییر:3,868.00
درصد تغییر:34.75
قیمت:11,132
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/04/17
تعداد:1
حجم:1
ارزش:11.13 میلیون
اولین:11,132
کمترین:11,132
بیشترین:11,132
قیمت:11,132
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:11,132
تغییر:1,142.00
درصد تغییر:11.43
1399/04/16
تعداد:1
حجم:4
ارزش:39.96 میلیون
اولین:1
کمترین:11,132
بیشترین:11.132 میلیون
قیمت:11,132
تغییر:2,832.00
درصد تغییر:34.12
قیمت:9,990
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/03/12
تعداد:1
حجم:4
ارزش:39.96 میلیون
اولین:11
کمترین:8,000
بیشترین:88.3 میلیون
قیمت:8,300
تغییر:1,599.00
درصد تغییر:16.15
قیمت:9,990
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/03/11
تعداد:1
حجم:4
ارزش:39.96 میلیون
اولین:1
کمترین:9,899
بیشترین:9.899 میلیون
قیمت:9,899
تغییر:91.00
درصد تغییر:0.91
قیمت:9,990
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/02/25
تعداد:1
حجم:4
ارزش:39.96 میلیون
اولین:9,990
کمترین:9,990
بیشترین:9,990
قیمت:9,990
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:9,990
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی