شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

امتیاز تسهیلات مسکن اسفند97

تسه9712 | تسهیلات مسکن - فرابورس
گروه:

-

زیر گروه:

اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 477,313 4.60
قیمت پایانی: 487,807 2.50

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 475,307 پایانی 487,807 12,516.00
بیشترین 500,000 کمترین 475,307
حجم 1,166 دفعات 55
حد قیمت 475,307 - 525,339 ارزش 568.783 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 280

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
12 تعداد خریدار -
1,166 حجم خرید -
47 تعداد فروشنده 1
1,151 حجم فروش 15
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 45 477,313 497,000 57 1
1 23 475,307 525,300 5 1
0 - - 525,325 10 1
- - - -
- - - -

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 28.98 %
6 ماهه 35.14 %
9 ماهه 13.6 %
1 ساله 3.38 %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
770.857 میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/18 500,323 5.00 120 18
1399/01/16 526,655 0.52 1,019 24
1399/01/12 529,422 0.02 48 16
1399/01/11 529,323 4.08 41 14
1399/01/10 551,839 0.81 677 62
1399/01/9 547,394 2.95 1,621 134
1399/01/7 531,730 0.02 1,058 86
1399/01/6 531,603 4.42 1,033 77
1399/01/5 509,095 2.03 252 51
1398/12/28 519,626 1.68 344 38
1398/12/27 528,499 5.15 1,382 122
1398/12/26 557,211 6.64 121 18
1398/12/25 522,539 2.33 14 3
1398/12/24 534,985 0.84 2,601 206
1398/12/22 539,525 0.00 485 66
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی