شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

امتیاز تسهیلات مسکن شهریور97

تسه9706 | تسهیلات مسکن - فرابورس
گروه:

-

زیر گروه:

اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 478,283 1.49
قیمت پایانی: 496,090 2.18

آخرین معامله

12:18
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 477,000 پایانی 496,090 10,584.00
بیشترین 509,780 کمترین 462,250
حجم 420 دفعات 39
حد قیمت 461,231 - 509,781 ارزش 208.358 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 280

معاملات حقیقی و حقوقی

12:18
حقیقی حقوقی
7 تعداد خریدار -
420 حجم خرید -
36 تعداد فروشنده -
420 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:18
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 3 461,231 509,781 36 3
0 - - 550,726 1 1
0 - - - - 0
- - - -
- - - -

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 28.03 %
6 ماهه 21.83 %
9 ماهه 5.74 %
1 ساله 4.13 %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
927.771 میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/18 485,506 2.56 769 38
1399/01/17 498,276 5.00 207 11
1399/01/16 524,501 2.24 763 44
1399/01/12 513,003 0.00 34 4
1399/01/11 513,013 4.98 30 3
1399/01/10 539,924 0.69 478 53
1399/01/9 543,665 3.73 628 65
1399/01/6 524,126 3.00 657 49
1399/01/5 508,858 0.28 233 19
1398/12/28 507,461 4.22 334 28
1398/12/27 529,835 2.61 239 33
1398/12/26 544,029 1.09 350 18
1398/12/25 550,000 0.46 6 2
1398/12/24 547,493 2.10 1,362 113
1398/12/22 536,217 0.00 694 78
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی