iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

تسهیلات مسکن

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
تسه9806

امتیاز تسهیلات مسکن شهریور98

تسهیلات مسکن فرابورس 459,899 23,784.00 4.92 484,324 641.00 0.13 1398/12/1 373 7,740 3.749 میلیارد - 483,683 476,444 459,899 500,000 1 - - 0 80 505,000 549.04 میلیارد - - - - - - - - - - 7,740 - 7,739 1
تسه9810

امتیاز تسهیلات مسکن دی98

تسهیلات مسکن فرابورس 493,999 8,635.00 1.78 488,955 3,591.00 0.74 1398/12/1 2,444 66,606 32.567 میلیارد - 485,364 498,000 480,001 498,000 1 - - 0 72 498,000 751.144 میلیارد - - - - - - - - - - 66,606 - 50,198 16,408
تسه9710

امتیاز تسهیلات مسکن دی 97

تسهیلات مسکن فرابورس 490,000 11,605.00 2.43 482,215 3,820.00 0.80 1398/12/1 319 3,802 1.833 میلیارد - 478,395 471,000 471,000 490,000 1 120 472,000 1 159 570,000 830.27 میلیارد - - - - - - - - - - 3,802 - 3,774 28
تسه9804

امتیاز تسهیلات مسکن تیر98

تسهیلات مسکن فرابورس 462,603 20,076.00 4.16 483,674 995.00 0.21 1398/12/1 208 3,789 1.833 میلیارد - 482,679 485,000 460,000 494,898 1 - - 0 3 483,000 431.806 میلیارد - - - - - - - - - - 3,789 - 3,326 463
تسه9809

امتیاز تسهیلات مسکن آذر98

تسهیلات مسکن فرابورس 475,000 9,509.00 1.96 486,623 2,114.00 0.44 1398/12/1 832 14,808 7.206 میلیارد - 484,509 480,001 460,300 498,952 1 - - 0 28 498,952 718.894 میلیارد - - - - - - - - - - 14,808 - 14,574 234
تسه9803

امتیاز تسهیلات مسکن خرداد98

تسهیلات مسکن فرابورس 457,061 24,055.00 5.00 482,945 1,829.00 0.38 1398/12/1 521 7,691 3.714 میلیارد - 481,116 480,099 457,061 500,000 1 - - 0 4 504,998 812.932 میلیارد - - - - - - - - - - 7,691 - 7,479 212
تسه9704

امتیاز تسهیلات مسکن تیر97

تسهیلات مسکن فرابورس 471,901 5,902.00 1.24 479,752 1,949.00 0.41 1398/12/1 294 4,906 2.354 میلیارد - 477,803 466,010 466,010 501,000 1 77 471,900 1 2 483,333 879.866 میلیارد - - - - - - - - - - 4,906 - 3,566 1,340
تسه9708

امتیاز تسهیلات مسکن آبان97

تسهیلات مسکن فرابورس 460,000 13,881.00 2.93 479,686 5,805.00 1.22 1398/12/1 641 52,117 25 میلیارد - 473,881 475,012 460,000 497,359 5 - - 0 1,077 460,000 948.918 میلیارد - - - - - - - - - - 52,117 - 27,170 24,947
تسه9707

امتیاز تسهیلات مسکن مهر97

تسهیلات مسکن فرابورس 480,000 2,353.00 0.49 482,667 5,020.00 1.05 1398/12/1 248 2,651 1.28 میلیارد - 477,647 472,226 472,226 490,000 1 39 472,000 1 3 490,000 797.284 میلیارد - - - - - - - - - - 2,651 - 2,626 25
تسه9808

امتیاز تسهیلات مسکن آبان98

تسهیلات مسکن فرابورس 476,001 6,069.00 1.26 486,143 4,073.00 0.84 1398/12/1 594 10,638 5.172 میلیارد - 482,070 500,000 464,444 500,000 2 240 464,001 1 78 505,000 794.795 میلیارد - - - - - - - - - - 10,638 - 10,414 224
تسه9701

امتیاز تسهیلات مسکن فروردین97

تسهیلات مسکن فرابورس 472,500 3,161.00 0.66 479,060 3,399.00 0.71 1398/12/1 289 3,004 1.439 میلیارد - 475,661 464,000 464,000 489,977 1 220 460,001 1 69 483,990 897.694 میلیارد - - - - - - - - - - 3,004 - 2,991 13
تسه9711

امتیاز تسهیلات مسکن بهمن 97

تسهیلات مسکن فرابورس 470,125 10,037.00 2.09 481,464 1,302.00 0.27 1398/12/1 379 5,045 2.429 میلیارد - 480,162 475,000 470,122 490,000 1 55 470,125 1 337 570,000 864.057 میلیارد - - - - - - - - - - 5,045 - 4,848 197
تسه9801

امتیاز تسهیلات مسکن فروردین98

تسهیلات مسکن فرابورس 475,000 6,982.00 1.45 483,086 1,104.00 0.23 1398/12/1 441 6,912 3.339 میلیارد - 481,982 485,000 460,122 494,997 1 43 475,000 1 275 500,000 847.949 میلیارد - - - - - - - - - - 6,912 - 6,753 159
تسه9612

امتیاز تسهیلات مسکن اسفند96

تسهیلات مسکن فرابورس 472,000 3,493.00 0.73 474,505 988.00 0.21 1398/12/1 229 2,260 1.072 میلیارد - 475,493 470,000 461,115 488,177 1 - - 0 133 484,600 1.029 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,260 - 2,259 1
تسه9802

امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت98

تسهیلات مسکن فرابورس 473,500 8,344.00 1.73 482,567 723.00 0.15 1398/12/1 469 7,082 3.418 میلیارد - 481,844 482,522 461,833 499,900 0 143 473,500 2 - - 822.149 میلیارد - - - - - - - - - - 7,082 - 6,920 162
تسه9712

امتیاز تسهیلات مسکن اسفند97

تسهیلات مسکن فرابورس 469,000 12,996.00 2.70 481,346 650.00 0.13 1398/12/1 386 4,758 2.29 میلیارد - 481,996 475,000 469,000 490,000 1 - - 0 160 506,095 760.647 میلیارد - - - - - - - - - - 4,758 - 4,585 173
تسه9706

امتیاز تسهیلات مسکن شهریور97

تسهیلات مسکن فرابورس 465,000 15,117.00 3.15 482,260 2,143.00 0.45 1398/12/1 241 2,719 1.311 میلیارد - 480,117 468,000 465,000 504,122 1 34 465,000 2 17 484,990 901.907 میلیارد - - - - - - - - - - 2,719 - 2,693 26
تسه9703

امتیاز تسهیلات مسکن خرداد97

تسهیلات مسکن فرابورس 475,010 5,192.00 1.08 482,448 2,246.00 0.47 1398/12/1 342 6,068 2.927 میلیارد - 480,202 471,010 470,000 493,500 1 183 475,000 1 100 483,999 895.971 میلیارد - - - - - - - - - - 6,068 - 6,065 3
تسه9805

امتیاز تسهیلات مسکن مرداد98

تسهیلات مسکن فرابورس 476,000 7,037.00 1.46 486,604 3,567.00 0.74 1398/12/1 225 4,188 2.038 میلیارد - 483,037 489,900 475,122 493,000 2 - - 0 55 500,000 363.772 میلیارد - - - - - - - - - - 4,188 - 4,186 2
تسه9807

امتیاز تسهیلات مسکن مهر98

تسهیلات مسکن فرابورس 480,000 4,520.00 0.93 486,543 2,023.00 0.42 1398/12/1 353 5,136 2.499 میلیارد - 484,520 499,000 460,294 500,001 1 - - 0 80 505,000 479.903 میلیارد - - - - - - - - - - 5,136 - 5,134 2
تسه9709

امتیاز تسهیلات مسکن آذر97

تسهیلات مسکن فرابورس 484,000 8,896.00 1.87 480,118 5,014.00 1.06 1398/12/1 1,016 69,167 33.208 میلیارد - 475,104 480,000 470,018 485,990 1 - - 0 12 484,900 890.195 میلیارد - - - - - - - - - - 69,167 - 6,886 62,281
تسه9705

امتیاز تسهیلات مسکن مرداد97

تسهیلات مسکن فرابورس 474,501 5,226.00 1.09 480,679 952.00 0.20 1398/12/1 252 4,678 2.249 میلیارد - 479,727 471,170 467,111 494,784 1 46 474,501 1 12 492,950 941.579 میلیارد - - - - - - - - - - 4,678 - 3,184 1,494
تسه9702

امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت97

تسهیلات مسکن فرابورس 474,000 4,863.00 1.02 479,310 447.00 0.09 1398/12/1 239 2,344 1.124 میلیارد - 478,863 468,000 466,205 489,896 1 - - 0 10 502,806 913.108 میلیارد - - - - - - - - - - 2,344 - 2,295 49
تملی709

تسهیلات مسکن ب. ملی-آذر97

تسهیلات مسکن فرابورس 189,525 9,975.00 5.00 189,525 9,975.00 5.00 1398/12/1 17 175 33.167 میلیون - 199,500 189,525 189,525 189,525 2 - - 0 13 189,525 2.789 میلیارد - - - - - - - - - - 175 - 175 -
تملی710

تسهیلات مسکن ب. ملی-دی97

تسهیلات مسکن فرابورس 206,820 10,885.00 5.00 206,820 10,885.00 5.00 1398/12/1 1 20 4.136 میلیون - 217,705 206,820 206,820 206,820 8 - - 0 624 206,820 3.176 میلیارد - - - - - - - - - - 20 - 20 -
تملی708

تسهیلات مسکن ب. ملی-آبان97

تسهیلات مسکن فرابورس 157,224 8,274.00 5.00 157,224 8,274.00 5.00 1398/11/28 4 100 15.722 میلیون - 165,498 157,224 157,224 157,224 2 - - 0 62 157,224 1.981 میلیارد - - - - - - - - - - 100 - 100 -
تملی712

تسهیلات مسکن ب. ملی-اسفند97

تسهیلات مسکن فرابورس 197,414 10,390.00 5.00 197,414 10,390.00 5.00 1398/11/28 4 163 32.178 میلیون - 207,804 197,414 197,414 197,414 1 - - 0 176 200,000 2.776 میلیارد - - - - - - - - - - 163 - 163 -
تملی806

تسهیلات مسکن ب. ملی-شهریور98

تسهیلات مسکن فرابورس 171,000 9,000.00 5.00 171,000 9,000.00 5.00 1398/11/28 1 33 5.643 میلیون - 180,000 171,000 171,000 171,000 1 - - 0 58 171,000 2 میلیارد - - - - - - - - - - 33 - 33 -
تملی706

تسهیلات مسکن ب. ملی-شهریور97

تسهیلات مسکن فرابورس 168,875 8,888.00 5.00 168,875 8,888.00 5.00 1398/11/20 1 12 2.027 میلیون - 177,763 168,875 168,875 168,875 1 - - 0 2 160,432 2.398 میلیارد - - - - - - - - - - 12 - 12 -
تملی801

تسهیلات مسکن ب. ملی-فروردین98

تسهیلات مسکن فرابورس 188,276 9,909.00 5.00 188,276 9,909.00 5.00 1398/11/16 1 7 1.318 میلیون - 198,185 188,276 188,276 188,276 1 - - 0 4 188,276 2.735 میلیارد - - - - - - - - - - 7 - 7 -
تسه9611

امتیاز تسهیلات مسکن بهمن96

تسهیلات مسکن فرابورس 393,000 20,591.00 4.98 392,962 20,629.00 4.99 1398/11/16 108 1,241 487.666 میلیون - 413,591 392,913 392,912 407,400 1 - - 0 24 392,912 700.087 میلیارد - - - - - - - - - - 1,241 - 1,175 66
تملی701

تسهیلات مسکن ب. ملی-فروردین97

تسهیلات مسکن فرابورس 263,705 13,879.00 5.00 263,705 13,879.00 5.00 1398/11/16 2 12 3.164 میلیون - 277,584 263,705 263,705 263,705 3 - - 0 62 263,705 1.822 میلیارد - - - - - - - - - - 12 - 12 -
تملی611

تسهیلات مسکن بانک ملی-بهمن96

تسهیلات مسکن فرابورس 593,750 31,250.00 5.00 593,750 31,250.00 5.00 1398/11/16 2 4 2.375 میلیون - 625,000 593,750 593,750 593,750 1 - - 0 8 593,750 58.188 میلیون - - - - - - - - - - 4 - 4 -
تملی803

تسهیلات مسکن ب. ملی-خرداد98

تسهیلات مسکن فرابورس 200,000 1,552.00 0.78 200,000 1,552.00 0.78 1398/11/5 1 5 1,000,000 - 198,448 200,000 200,000 200,000 0 - - 0 - - 2.498 میلیارد - - - - - - - - - - 5 - 5 -
تملی805

تسهیلات مسکن ب. ملی-مرداد98

تسهیلات مسکن فرابورس 180,000 0.00 0.00 180,000 0.00 0.00 1398/11/2 1 4 720,000 - 180,000 180,000 180,000 180,000 0 3 180,000 1 - - 2.253 میلیارد - - - - - - - - - - 4 - 4 -
تملی804

تسهیلات مسکن ب. ملی-تیر98

تسهیلات مسکن فرابورس 180,000 0.00 0.00 180,000 0.00 0.00 1398/11/1 2 25 4.5 میلیون - 180,000 180,000 180,000 180,000 0 - - 0 - - 2.174 میلیارد - - - - - - - - - - 25 - 25 -
تملی808

تسهیلات مسکن ب. ملی-آبان98

تسهیلات مسکن فرابورس 189,525 9,025.00 5.00 189,525 9,025.00 5.00 1398/10/29 1 2 379,050 - 180,500 189,525 189,525 189,525 0 - - 0 - - 209.615 میلیون - - - - - - - - - - 2 - 2 -
تملی807

تسهیلات مسکن ب. ملی-مهر98

تسهیلات مسکن فرابورس 180,500 9,500.00 5.00 180,500 9,500.00 5.00 1398/10/23 1 1 180,500 - 190,000 180,500 180,500 180,500 0 - - 0 - - 3.12 میلیارد - - - - - - - - - - 1 - 1 -
تملی705

تسهیلات مسکن ب. ملی-مرداد97

تسهیلات مسکن فرابورس 195,130 10,270.00 5.00 195,130 10,270.00 5.00 1398/10/18 1 6 1.171 میلیون - 205,400 195,130 195,130 195,130 6 - - 0 148 195,130 2.327 میلیارد - - - - - - - - - - 6 - 6 -
تسه9610

امتیاز تسهیلات مسکن دی96

تسهیلات مسکن فرابورس 378,204 18,009.00 5.00 353,208 6,987.00 1.94 1398/10/16 123 1,365 482.129 میلیون - 360,195 342,188 342,186 378,204 0 - - 0 - - 575.718 میلیارد - - - - - - - - - - 1,365 - 1,350 15
تملی711

تسهیلات مسکن ب. ملی-بهمن97

تسهیلات مسکن فرابورس 189,773 9,988.00 5.00 189,773 9,988.00 5.00 1398/10/16 1 7 1.328 میلیون - 199,761 189,773 189,773 189,773 1 - - 0 3 199,761 2.915 میلیارد - - - - - - - - - - 7 - 7 -
تملی802

تسهیلات مسکن ب. ملی-اردیبهشت98

تسهیلات مسکن فرابورس 150,000 0.00 0.00 150,000 0.00 0.00 1398/10/8 1 3 450,000 - 150,000 150,000 150,000 150,000 0 - - 0 - - 1.9 میلیارد - - - - - - - - - - 3 - 3 -
تملی612

تسهیلات مسکن بانک ملی-اسفند96

تسهیلات مسکن فرابورس 384,756 20,250.00 5.00 384,756 20,250.00 5.00 1398/10/2 10 155 59.637 میلیون - 405,006 384,756 384,756 384,756 3 - - 0 61 384,756 2.259 میلیارد - - - - - - - - - - 155 - 155 -
تملی707

تسهیلات مسکن ب. ملی-مهر97

تسهیلات مسکن فرابورس 187,507 9,868.00 5.00 187,507 9,868.00 5.00 1398/09/28 2 40 7.5 میلیون - 197,375 187,507 187,507 187,507 2 - - 0 34 187,507 2.385 میلیارد - - - - - - - - - - 40 - 40 -
تملی702

تسهیلات مسکن ب. ملی-اردیبهشت97

تسهیلات مسکن فرابورس 358,175 18,851.00 5.00 358,175 18,851.00 5.00 1398/09/24 4 49 17.551 میلیون - 377,026 358,175 358,175 358,175 1 - - 0 42 396,869 2.522 میلیارد - - - - - - - - - - 49 - 49 -
تسه9609

امتیاز تسهیلات مسکن آذر96

تسهیلات مسکن فرابورس 352,000 6,597.00 1.84 354,867 3,730.00 1.04 1398/09/14 137 1,499 531.946 میلیون - 358,597 340,669 340,668 375,000 1 83 350,891 2 9 350,891 582.768 میلیارد - - - - - - - - - - 1,499 - 1,496 3
تملی703

تسهیلات مسکن ب. ملی-خرداد97

تسهیلات مسکن فرابورس 180,519 9,500.00 5.00 180,519 9,500.00 5.00 1398/08/25 2 2 361,038 - 190,019 180,519 180,519 180,519 3 - - 0 50 180,519 1.39 میلیارد - - - - - - - - - - - 2 2 -
تسه9608

امتیاز تسهیلات مسکن آبان96

تسهیلات مسکن فرابورس 321,214 16,905.00 5.00 324,418 13,701.00 4.05 1398/08/14 89 1,179 382.489 میلیون - 338,119 321,214 321,214 330,000 1 - - 0 24 329,997 494.482 میلیارد - - - - - - - - - - 1,179 - 868 311
تسه9607

امتیاز تسهیلات مسکن مهر96

تسهیلات مسکن فرابورس 283,638 14,928.00 5.00 283,638 14,928.00 5.00 1398/07/15 39 614 174.154 میلیون - 298,566 283,638 283,638 283,638 43 - - 0 574 283,638 435.307 میلیارد - - - - - - - - - - 614 - 611 3
تسه9606

امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 96

تسهیلات مسکن فرابورس 400,001 6,844.00 1.68 397,034 9,811.00 2.41 1398/06/13 65 962 381.947 میلیون - 406,845 388,866 386,587 410,000 1 72 400,001 1 1 409,000 550.72 میلیارد - - - - - - - - - - 962 - 950 12