iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

تسهیلات مسکن

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
تسه9801

امتیاز تسهیلات مسکن فروردین98

تسهیلات مسکن فرابورس 500,000 6,070.00 1.23 499,062 5,132.00 1.04 1398/12/7 341 4,663 2.327 میلیارد - 493,930 496,999 480,001 510,000 1 - - 0 136 506,000 875.991 میلیارد - - - - - - - - - - 4,663 - 4,332 331
تسه9804

امتیاز تسهیلات مسکن تیر98

تسهیلات مسکن فرابورس 506,000 11,059.00 2.23 498,413 3,472.00 0.70 1398/12/7 183 2,738 1.365 میلیارد - 494,941 490,066 480,122 508,998 1 107 495,000 1 52 510,000 444.965 میلیارد - - - - - - - - - - 2,738 - 2,420 318
تسه9809

امتیاز تسهیلات مسکن آذر98

تسهیلات مسکن فرابورس 502,000 6,983.00 1.41 498,471 3,454.00 0.70 1398/12/7 672 9,899 4.934 میلیارد - 495,017 499,000 485,101 508,780 1 - - 0 32 519,767 736.397 میلیارد - - - - - - - - - - 9,899 - 9,472 427
تسه9704

امتیاز تسهیلات مسکن تیر97

تسهیلات مسکن فرابورس 498,500 5,250.00 1.06 501,486 8,236.00 1.67 1398/12/7 119 872 437.296 میلیون - 493,250 481,123 481,123 517,000 2 51 498,500 1 42 517,912 919.726 میلیارد - - - - - - - - - - 872 - 718 154
تسه9703

امتیاز تسهیلات مسکن خرداد97

تسهیلات مسکن فرابورس 500,000 1,614.00 0.32 503,502 5,116.00 1.03 1398/12/7 157 1,979 996.431 میلیون - 498,386 500,000 491,010 515,000 3 35 498,500 1 96 509,320 935.071 میلیارد - - - - - - - - - - 1,979 - 1,864 115
تسه9811

امتیاز تسهیلات مسکن بهمن98

تسهیلات مسکن فرابورس 500,000 0.00 0.00 490,518 0.00 0.00 1398/12/7 5,778 182.398 89.47 میلیارد - - 500,000 484,999 509,999 2 170 480,000 1 32 505,000 817.051 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
تسه9810

امتیاز تسهیلات مسکن دی98

تسهیلات مسکن فرابورس 500,000 6,493.00 1.32 498,236 4,729.00 0.96 1398/12/7 2,060 41,185 20.52 میلیارد - 493,507 496,000 468,832 515,000 3 73 490,000 1 18 518,182 765.402 میلیارد - - - - - - - - - - 41,185 - 37,532 3,653
تسه9707

امتیاز تسهیلات مسکن مهر97

تسهیلات مسکن فرابورس 494,001 143.00 0.03 500,329 6,185.00 1.25 1398/12/7 170 1,914 957.629 میلیون - 494,144 490,000 479,100 510,000 1 49 479,100 1 30 518,851 826.458 میلیارد - - - - - - - - - - 1,914 - 1,761 153
تسه9803

امتیاز تسهیلات مسکن خرداد98

تسهیلات مسکن فرابورس 500,000 6,227.00 1.26 499,361 5,588.00 1.13 1398/12/7 395 4,858 2.426 میلیارد - 493,773 495,000 481,122 518,460 1 - - 0 15 517,000 840.564 میلیارد - - - - - - - - - - 4,858 - 4,594 264
تسه9706

امتیاز تسهیلات مسکن شهریور97

تسهیلات مسکن فرابورس 497,000 2,435.00 0.49 498,780 4,215.00 0.85 1398/12/7 165 2,180 1.087 میلیارد - 494,565 490,001 490,000 519,290 1 75 490,010 1 5 510,000 932.802 میلیارد - - - - - - - - - - 2,180 - 1,942 238
تسه9711

امتیاز تسهیلات مسکن بهمن 97

تسهیلات مسکن فرابورس 480,000 13,860.00 2.81 497,594 3,734.00 0.76 1398/12/7 258 3,193 1.589 میلیارد - 493,860 518,553 469,167 518,553 2 122 480,000 1 146 518,553 893.005 میلیارد - - - - - - - - - - 3,193 - 2,951 242
تسه9806

امتیاز تسهیلات مسکن شهریور98

تسهیلات مسکن فرابورس 500,000 5,053.00 1.02 498,235 3,288.00 0.66 1398/12/7 314 4,793 2.388 میلیارد - 494,947 490,005 473,777 510,000 1 - - 0 100 505,000 564.81 میلیارد - - - - - - - - - - 4,793 - 4,793 -
تسه9710

امتیاز تسهیلات مسکن دی 97

تسهیلات مسکن فرابورس 500,000 6,861.00 1.39 499,708 6,569.00 1.33 1398/12/7 227 2,613 1.306 میلیارد - 493,139 482,111 468,501 517,795 1 - - 0 159 570,000 860.389 میلیارد - - - - - - - - - - 2,613 - 2,170 443
تسه9807

امتیاز تسهیلات مسکن مهر98

تسهیلات مسکن فرابورس 500,000 4,230.00 0.85 499,201 3,431.00 0.69 1398/12/7 322 3,734 1.864 میلیارد - 495,770 490,000 471,111 510,000 1 - - 0 25 506,000 492.388 میلیارد - - - - - - - - - - 3,734 - 3,734 -
تسه9802

امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت98

تسهیلات مسکن فرابورس 500,000 6,278.00 1.27 499,141 5,419.00 1.10 1398/12/7 361 4,829 2.41 میلیارد - 493,722 487,500 485,222 510,000 1 - - 0 4 518,000 850.387 میلیارد - - - - - - - - - - 4,829 - 4,585 244
تسه9702

امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت97

تسهیلات مسکن فرابورس 498,010 2,760.00 0.56 503,743 8,493.00 1.71 1398/12/7 144 1,337 673.504 میلیون - 495,250 480,112 477,557 518,000 1 20 470,488 1 21 507,798 959.654 میلیارد - - - - - - - - - - 1,337 - 1,221 116
تسه9712

امتیاز تسهیلات مسکن اسفند97

تسهیلات مسکن فرابورس 500,000 6,698.00 1.36 498,169 4,867.00 0.99 1398/12/7 282 3,466 1.727 میلیارد - 493,302 495,000 470,000 514,999 0 - - 0 - - 787.232 میلیارد - - - - - - - - - - 3,466 - 3,196 270
تسه9701

امتیاز تسهیلات مسکن فروردین97

تسهیلات مسکن فرابورس 497,800 6,513.00 1.33 501,810 10,523.00 2.14 1398/12/7 167 1,881 943.904 میلیون - 491,287 481,010 481,010 512,000 1 50 495,000 1 20 505,898 940.324 میلیارد - - - - - - - - - - 1,881 - 1,829 52
تسه9808

امتیاز تسهیلات مسکن آبان98

تسهیلات مسکن فرابورس 505,000 10,811.00 2.19 498,178 3,989.00 0.81 1398/12/7 519 10,458 5.21 میلیارد - 494,189 487,020 487,020 518,898 1 - - 0 8 505,000 814.471 میلیارد - - - - - - - - - - 10,458 - 8,260 2,198
تسه9612

امتیاز تسهیلات مسکن اسفند96

تسهیلات مسکن فرابورس 490,301 3,662.00 0.75 495,106 8,467.00 1.74 1398/12/7 118 1,472 728.797 میلیون - 486,639 475,325 475,325 510,894 1 - - 0 20 499,976 1.074 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,472 - 1,448 24
تسه9705

امتیاز تسهیلات مسکن مرداد97

تسهیلات مسکن فرابورس 492,000 475.00 0.10 497,400 5,875.00 1.20 1398/12/7 155 1,960 974.904 میلیون - 491,525 481,222 481,222 516,101 1 11 466,949 1 47 516,101 974.332 میلیارد - - - - - - - - - - 1,960 - 1,872 88
تسه9709

امتیاز تسهیلات مسکن آذر97

تسهیلات مسکن فرابورس 495,001 2,528.00 0.51 500,030 7,557.00 1.53 1398/12/7 215 2,729 1.365 میلیارد - 492,473 480,222 480,222 517,000 2 35 495,001 1 43 517,096 927.114 میلیارد - - - - - - - - - - 2,729 - 2,584 145
تسه9708

امتیاز تسهیلات مسکن آبان97

تسهیلات مسکن فرابورس 500,000 5,203.00 1.05 497,311 2,514.00 0.51 1398/12/7 204 2,213 1.101 میلیارد - 494,797 485,000 470,058 510,000 1 - - 0 8 519,536 983.784 میلیارد - - - - - - - - - - 2,213 - 1,945 268
تسه9805

امتیاز تسهیلات مسکن مرداد98

تسهیلات مسکن فرابورس 497,000 2,585.00 0.52 499,891 5,476.00 1.11 1398/12/7 166 2,382 1.191 میلیارد - 494,415 500,000 475,666 519,135 1 - - 0 36 519,135 373.705 میلیارد - - - - - - - - - - 2,382 - 2,382 -
تملی706

تسهیلات مسکن ب. ملی-شهریور97

تسهیلات مسکن فرابورس 160,432 8,443.00 5.00 160,432 8,443.00 5.00 1398/12/7 7 339 54.386 میلیون - 168,875 160,432 160,432 160,432 2 13 160,432 1 26 175,000 2.278 میلیارد - - - - - - - - - - 339 - 6 333
تملی806

تسهیلات مسکن ب. ملی-شهریور98

تسهیلات مسکن فرابورس 171,000 0.00 0.00 171,000 0.00 0.00 1398/12/7 1 18 3.078 میلیون - 171,000 171,000 171,000 171,000 1 - - 0 12 171,000 2 میلیارد - - - - - - - - - - 18 - 18 -
تملی708

تسهیلات مسکن ب. ملی-آبان97

تسهیلات مسکن فرابورس 149,363 7,861.00 5.00 149,363 7,861.00 5.00 1398/12/4 3 96 14.339 میلیون - 157,224 149,363 149,363 149,363 2 - - 0 48 149,363 1.882 میلیارد - - - - - - - - - - 96 - 96 -
تملی701

تسهیلات مسکن ب. ملی-فروردین97

تسهیلات مسکن فرابورس 255,555 8,150.00 3.09 253,541 10,164.00 3.85 1398/12/4 3 60 15.212 میلیون - 263,705 250,520 250,520 255,555 1 - - 0 36 255,999 1.751 میلیارد - - - - - - - - - - 60 - 60 -
تملی802

تسهیلات مسکن ب. ملی-اردیبهشت98

تسهیلات مسکن فرابورس 142,500 3,889.00 2.66 142,500 3,889.00 2.66 1398/12/4 1 50 7.125 میلیون - 146,389 142,500 142,500 142,500 1 19 143,000 1 16 150,000 1.805 میلیارد - - - - - - - - - - 50 - 50 -
تملی801

تسهیلات مسکن ب. ملی-فروردین98

تسهیلات مسکن فرابورس 178,863 9,413.00 5.00 178,863 9,413.00 5.00 1398/12/3 1 17 3.041 میلیون - 188,276 178,863 178,863 178,863 1 - - 0 55 178,863 2.598 میلیارد - - - - - - - - - - 17 - 17 -
تملی612

تسهیلات مسکن بانک ملی-اسفند96

تسهیلات مسکن فرابورس 365,519 19,237.00 5.00 365,519 19,237.00 5.00 1398/12/3 1 5 1.828 میلیون - 384,756 365,519 365,519 365,519 4 - - 0 143 365,519 2.146 میلیارد - - - - - - - - - - 5 - 5 -
تملی709

تسهیلات مسکن ب. ملی-آذر97

تسهیلات مسکن فرابورس 189,525 9,975.00 5.00 189,525 9,975.00 5.00 1398/12/1 17 175 33.167 میلیون - 199,500 189,525 189,525 189,525 2 - - 0 13 189,525 2.789 میلیارد - - - - - - - - - - 175 - 175 -
تملی710

تسهیلات مسکن ب. ملی-دی97

تسهیلات مسکن فرابورس 206,820 10,885.00 5.00 206,820 10,885.00 5.00 1398/12/1 1 20 4.136 میلیون - 217,705 206,820 206,820 206,820 8 - - 0 624 206,820 3.176 میلیارد - - - - - - - - - - 20 - 20 -
تملی712

تسهیلات مسکن ب. ملی-اسفند97

تسهیلات مسکن فرابورس 197,414 10,390.00 5.00 197,414 10,390.00 5.00 1398/11/28 4 163 32.178 میلیون - 207,804 197,414 197,414 197,414 1 - - 0 176 200,000 2.776 میلیارد - - - - - - - - - - 163 - 163 -
تسه9611

امتیاز تسهیلات مسکن بهمن96

تسهیلات مسکن فرابورس 393,000 20,591.00 4.98 392,962 20,629.00 4.99 1398/11/16 108 1,241 487.666 میلیون - 413,591 392,913 392,912 407,400 1 - - 0 24 392,912 700.087 میلیارد - - - - - - - - - - 1,241 - 1,175 66
تملی611

تسهیلات مسکن بانک ملی-بهمن96

تسهیلات مسکن فرابورس 593,750 31,250.00 5.00 593,750 31,250.00 5.00 1398/11/16 2 4 2.375 میلیون - 625,000 593,750 593,750 593,750 1 - - 0 8 593,750 58.188 میلیون - - - - - - - - - - 4 - 4 -
تملی803

تسهیلات مسکن ب. ملی-خرداد98

تسهیلات مسکن فرابورس 200,000 1,552.00 0.78 200,000 1,552.00 0.78 1398/11/5 1 5 1,000,000 - 198,448 200,000 200,000 200,000 0 - - 0 - - 2.498 میلیارد - - - - - - - - - - 5 - 5 -
تملی805

تسهیلات مسکن ب. ملی-مرداد98

تسهیلات مسکن فرابورس 180,000 0.00 0.00 180,000 0.00 0.00 1398/11/2 1 4 720,000 - 180,000 180,000 180,000 180,000 0 3 180,000 1 - - 2.253 میلیارد - - - - - - - - - - 4 - 4 -
تملی804

تسهیلات مسکن ب. ملی-تیر98

تسهیلات مسکن فرابورس 180,000 0.00 0.00 180,000 0.00 0.00 1398/11/1 2 25 4.5 میلیون - 180,000 180,000 180,000 180,000 0 - - 0 - - 2.174 میلیارد - - - - - - - - - - 25 - 25 -
تملی808

تسهیلات مسکن ب. ملی-آبان98

تسهیلات مسکن فرابورس 189,525 9,025.00 5.00 189,525 9,025.00 5.00 1398/10/29 1 2 379,050 - 180,500 189,525 189,525 189,525 0 - - 0 - - 209.615 میلیون - - - - - - - - - - 2 - 2 -
تملی807

تسهیلات مسکن ب. ملی-مهر98

تسهیلات مسکن فرابورس 180,500 9,500.00 5.00 180,500 9,500.00 5.00 1398/10/23 1 1 180,500 - 190,000 180,500 180,500 180,500 0 - - 0 - - 3.12 میلیارد - - - - - - - - - - 1 - 1 -
تملی705

تسهیلات مسکن ب. ملی-مرداد97

تسهیلات مسکن فرابورس 195,130 10,270.00 5.00 195,130 10,270.00 5.00 1398/10/18 1 6 1.171 میلیون - 205,400 195,130 195,130 195,130 6 - - 0 148 195,130 2.327 میلیارد - - - - - - - - - - 6 - 6 -
تسه9610

امتیاز تسهیلات مسکن دی96

تسهیلات مسکن فرابورس 378,204 18,009.00 5.00 353,208 6,987.00 1.94 1398/10/16 123 1,365 482.129 میلیون - 360,195 342,188 342,186 378,204 0 - - 0 - - 575.718 میلیارد - - - - - - - - - - 1,365 - 1,350 15
تملی711

تسهیلات مسکن ب. ملی-بهمن97

تسهیلات مسکن فرابورس 189,773 9,988.00 5.00 189,773 9,988.00 5.00 1398/10/16 1 7 1.328 میلیون - 199,761 189,773 189,773 189,773 1 - - 0 3 199,761 2.915 میلیارد - - - - - - - - - - 7 - 7 -
تملی707

تسهیلات مسکن ب. ملی-مهر97

تسهیلات مسکن فرابورس 187,507 9,868.00 5.00 187,507 9,868.00 5.00 1398/09/28 2 40 7.5 میلیون - 197,375 187,507 187,507 187,507 2 - - 0 34 187,507 2.385 میلیارد - - - - - - - - - - 40 - 40 -
تملی702

تسهیلات مسکن ب. ملی-اردیبهشت97

تسهیلات مسکن فرابورس 358,175 18,851.00 5.00 358,175 18,851.00 5.00 1398/09/24 4 49 17.551 میلیون - 377,026 358,175 358,175 358,175 1 - - 0 42 396,869 2.522 میلیارد - - - - - - - - - - 49 - 49 -
تسه9609

امتیاز تسهیلات مسکن آذر96

تسهیلات مسکن فرابورس 352,000 6,597.00 1.84 354,867 3,730.00 1.04 1398/09/14 137 1,499 531.946 میلیون - 358,597 340,669 340,668 375,000 1 83 350,891 2 9 350,891 582.768 میلیارد - - - - - - - - - - 1,499 - 1,496 3
تملی703

تسهیلات مسکن ب. ملی-خرداد97

تسهیلات مسکن فرابورس 180,519 9,500.00 5.00 180,519 9,500.00 5.00 1398/08/25 2 2 361,038 - 190,019 180,519 180,519 180,519 3 - - 0 50 180,519 1.39 میلیارد - - - - - - - - - - - 2 2 -
تسه9608

امتیاز تسهیلات مسکن آبان96

تسهیلات مسکن فرابورس 321,214 16,905.00 5.00 324,418 13,701.00 4.05 1398/08/14 89 1,179 382.489 میلیون - 338,119 321,214 321,214 330,000 1 - - 0 24 329,997 494.482 میلیارد - - - - - - - - - - 1,179 - 868 311
تسه9607

امتیاز تسهیلات مسکن مهر96

تسهیلات مسکن فرابورس 283,638 14,928.00 5.00 283,638 14,928.00 5.00 1398/07/15 39 614 174.154 میلیون - 298,566 283,638 283,638 283,638 43 - - 0 574 283,638 435.307 میلیارد - - - - - - - - - - 614 - 611 3
تسه9606

امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 96

تسهیلات مسکن فرابورس 400,001 6,844.00 1.68 397,034 9,811.00 2.41 1398/06/13 65 962 381.947 میلیون - 406,845 388,866 386,587 410,000 1 72 400,001 1 1 409,000 550.72 میلیارد - - - - - - - - - - 962 - 950 12