شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قراردادهای آتی زعفران پوشال

قراردادهای آتی زعفران پوشال | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 84,100 0.48

آخرین معامله

1398/12/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 83,600 پایانی 84,100
بیشترین 84,400 کمترین 83,500
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/12/25 84,100 83,500 84,400
1398/12/24 83,900 83,900 83,900
1398/12/21 81,900 81,500 81,900
1398/12/20 80,800 80,800 80,800
1398/12/19 81,000 80,000 81,000
1398/12/17 81,300 81,300 81,300
1398/12/14 83,000 82,900 83,000
1398/12/13 81,900 81,900 81,900
1398/12/12 80,300 80,300 80,400
1398/12/11 80,600 80,600 80,600
1398/12/10 81,100 81,100 82,000
1398/12/07 79,100 79,100 79,200
1398/12/06 80,000 78,000 81,000
1398/12/05 82,400 81,600 85,000
1398/12/04 84,800 84,800 84,800
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی