شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

رایانه

72-رایانه6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 43,243.82 0.25

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 37,162.6 پایانی 43,243.82
بیشترین 43,243.82 کمترین 42,732.65
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/01/11 43,243.82 42,732.65 43,243.82
1399/01/10 43,137.76 42,901.27 43,341.22
1399/01/9 42,288.16 41,121.78 42,288.16
1399/01/6 40,848.64 39,499.9 40,848.64
1399/01/5 39,328.04 38,824.03 39,328.04
1398/12/28 38,574.65 37,527.75 38,607.43
1398/12/27 37,473.04 37,219.94 37,473.04
1398/12/26 37,360.66 36,787.54 37,366.49
1398/12/25 36,725.4 36,623.88 37,162.55
1398/12/24 37,251.49 37,251.49 38,207.15
1398/12/21 38,222.83 38,081.09 38,380.99
1398/12/20 37,824.1 37,824.1 38,007.31
1398/12/19 38,375.37 38,364.3 39,018.36
1398/12/17 39,227.77 39,227.77 40,429.3
1398/12/14 40,450.82 40,443.7 40,784.09
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی