شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

رایانه

72-رایانه6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 86,400.34 4.01

آخرین معامله

18:45
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 37,162.6 پایانی 86,400.34
بیشترین 88,971.4 کمترین 86,400.23
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/05/19 90,013.72 90,013.72 91,114.38
1399/05/15 90,826.94 90,519.14 92,499.7
1399/05/14 91,923.31 90,303.38 91,923.31
1399/05/13 90,292.16 90,292.16 92,318.51
1399/05/12 92,402.93 92,063.3 93,460.33
1399/05/11 93,697.16 93,497.65 94,545.37
1399/05/08 91,745.93 89,807.16 91,752.43
1399/05/07 88,781.88 86,436.77 88,799.23
1399/05/06 86,034.6 84,628.16 86,034.6
1399/05/05 84,737.78 84,724.08 87,318.85
1399/05/04 86,498.37 85,496.39 86,909.79
1399/05/01 84,513.96 84,305.56 86,010.36
1399/04/31 87,633.55 87,632.7 90,861.34
1399/04/30 91,804.57 91,804.57 92,971.21
1399/04/29 90,249.47 90,218.92 91,165.03
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی