شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت (هم وزن)

شاخص قیمت(هم وزن6) | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 91,616.38 1.32

آخرین معامله

1398/11/6
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 92,204.1 پایانی 91,616.38
بیشترین 92,490.76 کمترین 91,616.16
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/11/6 91,616.38 91,616.16 92,490.76
1398/11/5 90,421.26 89,523.68 90,421.25
1398/11/2 87,958.72 86,751.6 87,959.05
1398/11/1 86,337.74 86,338.4 86,485.82
1398/10/30 85,455.53 84,973.76 85,471.73
1398/10/29 84,601.93 83,493.09 84,632.17
1398/10/28 84,092.62 82,764.17 84,359.53
1398/10/25 81,430.72 80,454.11 81,469.25
1398/10/24 80,516.18 80,283.55 80,878.87
1398/10/23 79,404.85 78,191.99 79,441.49
1398/10/22 76,494.98 75,207.74 76,494.98
1398/10/21 73,436.23 72,821.93 73,444.47
1398/10/18 72,241.88 72,241.77 73,025.89
1398/10/17 73,195.07 73,194.98 74,567.79
1398/10/15 75,566.58 75,558.69 76,514.3
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها