شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت (هم وزن)

شاخص قیمت(هم وزن6) | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 344,413.19 1.62

آخرین معامله

18:55
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 116,404.1 پایانی 344,413.19
بیشترین 350,660.06 کمترین 344,279.2
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/05/19 350,065.15 349,894.77 352,498.74
1399/05/15 349,109.81 347,743.81 349,135.35
1399/05/14 346,337.31 345,622.32 346,341.82
1399/05/13 345,212.37 345,049.47 347,101.85
1399/05/12 345,868.31 340,118.54 345,953.51
1399/05/11 340,182 333,830.78 340,182
1399/05/08 332,997.14 331,802.98 333,125.76
1399/05/07 332,892.64 330,851.62 334,229.04
1399/05/06 330,370.72 329,116.57 331,790.38
1399/05/05 332,958.37 332,573.41 335,675.04
1399/05/04 334,724.64 331,574.09 345,629.77
1399/05/01 330,451.36 329,513.45 332,661.65
1399/04/31 333,616.64 332,913.97 336,899.66
1399/04/30 336,933.57 331,691.34 337,408.59
1399/04/29 329,572 321,507.32 330,454.61
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی