شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بانکها

57-بانکها6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 10,463.3 2.46

آخرین معامله

18:45
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,278.5 پایانی 10,463.3
بیشترین 10,466.69 کمترین 10,411.97
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/05/14 10,214.18 10,141.87 10,214.18
1399/05/13 10,114.54 10,097.34 10,198.89
1399/05/12 10,191.5 10,137.28 10,218.69
1399/05/11 10,026.98 9,984.77 10,048.49
1399/05/08 9,996.48 9,960.03 9,997.69
1399/05/07 10,156.92 10,156.91 10,290
1399/05/06 10,163.28 10,021.14 10,163.29
1399/05/05 10,205.74 10,205.74 10,402.87
1399/05/04 10,234.93 10,152.19 10,236.47
1399/05/01 10,082.3 10,012.82 10,082.32
1399/04/31 10,091.2 10,091.2 10,113.3
1399/04/30 10,116.25 10,079.48 10,122.59
1399/04/29 9,992.72 9,657.02 9,992.72
1399/04/28 9,751.61 9,751.61 9,826.05
1399/04/25 10,115.26 10,013.07 10,165.66
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی