شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بانکها

57-بانکها6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 2,848.99 0.78

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,278.5 پایانی 2,848.99
بیشترین 2,848.99 کمترین 2,787.05
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/01/11 2,848.99 2,787.05 2,848.99
1399/01/10 2,826.87 2,814.15 2,834.7
1399/01/9 2,727.69 2,711.69 2,727.69
1399/01/6 2,622.11 2,603.12 2,622.1
1399/01/5 2,522.32 2,431.96 2,523.9
1398/12/28 2,415.57 2,354.8 2,415.57
1398/12/27 2,346.83 2,329.13 2,360.64
1398/12/26 2,371.86 2,296.15 2,386.9
1398/12/25 2,278.21 2,263.95 2,278.52
1398/12/24 2,321.51 2,321.51 2,396.17
1398/12/21 2,400.61 2,344.98 2,402.06
1398/12/20 2,321.97 2,294.28 2,340.43
1398/12/19 2,304.62 2,302.91 2,370.81
1398/12/17 2,404.14 2,395.7 2,418.95
1398/12/14 2,408.39 2,365.46 2,409.91
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی