شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شاخص بازار دوم

شاخص بازار دوم6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 4.09 میلیون 0.18

آخرین معامله

10:00
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1.056 میلیون پایانی 4.09 میلیون
بیشترین 4.086 میلیون کمترین 4.071 میلیون
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/05/13 4.082 میلیون 4.054 میلیون 4.108 میلیون
1399/05/12 4.074 میلیون 3.942 میلیون 4.074 میلیون
1399/05/11 3.942 میلیون 3.814 میلیون 3.942 میلیون
1399/05/08 3.802 میلیون 3.771 میلیون 3.821 میلیون
1399/05/07 3.829 میلیون 3.824 میلیون 3.873 میلیون
1399/05/06 3.797 میلیون 3.736 میلیون 3.804 میلیون
1399/05/05 3.807 میلیون 3.782 میلیون 3.845 میلیون
1399/05/04 3.821 میلیون 3.743 میلیون 3.836 میلیون
1399/05/01 3.727 میلیون 3.699 میلیون 3.741 میلیون
1399/04/31 3.747 میلیون 3.688 میلیون 3.748 میلیون
1399/04/30 3.73 میلیون 3.668 میلیون 3.737 میلیون
1399/04/29 3.631 میلیون 3.505 میلیون 3.636 میلیون
1399/04/28 3.511 میلیون 3.484 میلیون 3.524 میلیون
1399/04/25 3.528 میلیون 3.487 میلیون 3.532 میلیون
1399/04/24 3.488 میلیون 3.468 میلیون 3.488 میلیون
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی