شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شاخص بازار دوم

شاخص بازار دوم6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 1.165 میلیون 0.17

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1.056 میلیون پایانی 1.165 میلیون
بیشترین 1.169 میلیون کمترین 1.16 میلیون
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/01/11 1.165 میلیون 1.16 میلیون 1.169 میلیون
1399/01/10 1.167 میلیون 1.147 میلیون 1.168 میلیون
1399/01/9 1.14 میلیون 1.121 میلیون 1.14 میلیون
1399/01/6 1.114 میلیون 1.084 میلیون 1.114 میلیون
1399/01/5 1.081 میلیون 1.081 میلیون 1.093 میلیون
1398/12/28 1.088 میلیون 1.069 میلیون 1.088 میلیون
1398/12/27 1.066 میلیون 1.062 میلیون 1.071 میلیون
1398/12/26 1.069 میلیون 1.048 میلیون 1.07 میلیون
1398/12/25 1.048 میلیون 1.045 میلیون 1.056 میلیون
1398/12/24 1.063 میلیون 1.063 میلیون 1.095 میلیون
1398/12/21 1.095 میلیون 1.095 میلیون 1.1 میلیون
1398/12/20 1.1 میلیون 1.1 میلیون 1.131 میلیون
1398/12/19 1.14 میلیون 1.14 میلیون 1.158 میلیون
1398/12/17 1.164 میلیون 1.164 میلیون 1.18 میلیون
1398/12/14 1.183 میلیون 1.174 میلیون 1.183 میلیون
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی