شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سیمان

53-سیمان6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 4,454.07 3.61

آخرین معامله

1398/11/2
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 4,414.5 پایانی 4,454.07
بیشترین 4,454.07 کمترین 4,414.5
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/11/2 4,454.07 4,414.5 4,454.07
1398/11/1 4,298.79 4,228.06 4,299.17
1398/10/30 4,138.03 4,105.36 4,138.03
1398/10/29 4,105.2 4,057.47 4,109.46
1398/10/28 4,112.05 4,053.29 4,127.57
1398/10/25 3,986.31 3,946.8 3,986.75
1398/10/24 3,978.33 3,973.7 4,011.77
1398/10/23 3,929.93 3,883.31 3,929.93
1398/10/22 3,802.25 3,772.88 3,802.25
1398/10/21 3,662.87 3,642.42 3,662.87
1398/10/18 3,604.68 3,604.67 3,642.54
1398/10/17 3,645.11 3,645.11 3,681.34
1398/10/15 3,765.98 3,765.98 3,814.4
1398/10/14 3,919.79 3,919.79 4,013.36
1398/10/11 4,071.7 4,020.46 4,090.68
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها