شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سیمان

53-سیمان6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 13,088.74 0.34

آخرین معامله

09:15
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 5,477.8 پایانی 13,088.74
بیشترین 13,088.74 کمترین 13,088.74
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/05/13 13,133.62 13,127.12 13,342.7
1399/05/12 13,400.44 13,388.29 13,504.91
1399/05/11 13,461.45 13,283.48 13,461.45
1399/05/08 13,206.34 13,179.42 13,278.48
1399/05/07 13,392.89 13,392.89 13,465.16
1399/05/06 13,312.12 13,246.74 13,368.17
1399/05/05 13,531.01 13,461.2 13,628.98
1399/05/04 13,749.98 13,669.35 13,831.66
1399/05/01 13,825.1 13,747.85 13,901.47
1399/04/31 13,958.8 13,892.08 13,985.64
1399/04/30 13,858.95 13,607.13 13,858.96
1399/04/29 13,475.04 13,115.15 13,475.04
1399/04/28 13,032.77 12,745.48 13,032.77
1399/04/25 12,587.9 12,206.78 12,587.9
1399/04/24 12,273.23 12,249.24 12,383.76
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی