شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شاخص قیمت 50 شرکت

شاخص قیمت 50 شرکت6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 1.185 میلیون 0.66

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1.081 میلیون پایانی 1.185 میلیون
بیشترین 1.185 میلیون کمترین 1.173 میلیون
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/01/11 1.185 میلیون 1.173 میلیون 1.185 میلیون
1399/01/10 1.177 میلیون 1.156 میلیون 1.178 میلیون
1399/01/9 1.149 میلیون 1.135 میلیون 1.149 میلیون
1399/01/6 1.127 میلیون 1.109 میلیون 1.127 میلیون
1399/01/5 1.105 میلیون 1.105 میلیون 1.112 میلیون
1398/12/28 1.11 میلیون 1.088 میلیون 1.11 میلیون
1398/12/27 1.086 میلیون 1.084 میلیون 1.098 میلیون
1398/12/26 1.098 میلیون 1.073 میلیون 1.098 میلیون
1398/12/25 1.069 میلیون 1.069 میلیون 1.081 میلیون
1398/12/24 1.096 میلیون 1.095 میلیون 1.131 میلیون
1398/12/21 1.136 میلیون 1.134 میلیون 1.139 میلیون
1398/12/20 1.145 میلیون 1.145 میلیون 1.162 میلیون
1398/12/19 1.173 میلیون 1.173 میلیون 1.192 میلیون
1398/12/17 1.203 میلیون 1.203 میلیون 1.218 میلیون
1398/12/14 1.219 میلیون 1.202 میلیون 1.22 میلیون
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی