شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شاخص قیمت 50 شرکت

شاخص قیمت 50 شرکت6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 922,264.37 1.16

آخرین معامله

1398/11/2
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 908,992.1 پایانی 922,264.37
بیشترین 922,264.37 کمترین 908,992.12
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/11/2 922,264.37 908,992.12 922,264.37
1398/11/1 911,707.11 911,707.11 918,683.3
1398/10/30 921,739.03 921,635.1 926,396.9
1398/10/29 931,796.6 927,012.45 934,091.74
1398/10/28 932,269.4 921,428.63 932,983.4
1398/10/25 908,310.47 898,425.65 908,310.47
1398/10/24 900,397.67 899,976.69 904,800.36
1398/10/23 889,037.47 880,100.79 889,037.47
1398/10/22 856,902.98 848,234.81 858,515.79
1398/10/21 817,724.28 811,834.05 817,720.87
1398/10/18 805,362.56 804,652.09 809,715.34
1398/10/17 819,233.66 819,233.18 845,110.55
1398/10/15 832,780.17 822,432.17 832,780.17
1398/10/14 827,795.07 827,169.78 828,326.49
1398/10/11 866,159.05 847,936.24 866,458.64
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها