شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شاخص قیمت 50 شرکت

شاخص قیمت 50 شرکت6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 3.903 میلیون 0.35

آخرین معامله

10:00
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1.081 میلیون پایانی 3.903 میلیون
بیشترین 3.896 میلیون کمترین 3.885 میلیون
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/05/13 3.89 میلیون 3.89 میلیون 3.918 میلیون
1399/05/12 3.925 میلیون 3.919 میلیون 3.954 میلیون
1399/05/11 3.884 میلیون 3.85 میلیون 3.893 میلیون
1399/05/08 3.831 میلیون 3.828 میلیون 3.887 میلیون
1399/05/07 3.927 میلیون 3.927 میلیون 3.965 میلیون
1399/05/06 3.906 میلیون 3.872 میلیون 3.911 میلیون
1399/05/05 3.964 میلیون 3.961 میلیون 4.002 میلیون
1399/05/04 3.96 میلیون 3.881 میلیون 3.973 میلیون
1399/05/01 3.822 میلیون 3.787 میلیون 3.832 میلیون
1399/04/31 3.843 میلیون 3.807 میلیون 3.846 میلیون
1399/04/30 3.85 میلیون 3.814 میلیون 3.854 میلیون
1399/04/29 3.732 میلیون 3.621 میلیون 3.732 میلیون
1399/04/28 3.598 میلیون 3.571 میلیون 3.608 میلیون
1399/04/25 3.597 میلیون 3.571 میلیون 3.6 میلیون
1399/04/24 3.62 میلیون 3.619 میلیون 3.649 میلیون
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی