شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

محصولات چرمی

19-محصولات چرمی6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 13,258.88 2.04

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 12,955.3 پایانی 13,258.88
بیشترین 13,258.88 کمترین 12,993.2
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/01/11 13,258.88 12,993.2 13,258.88
1399/01/10 12,993.2 12,969.85 12,993.2
1399/01/9 12,962.17 12,862.94 12,962.17
1399/01/6 12,858.91 12,831.53 12,858.91
1399/01/5 12,848.66 12,848.57 12,889.76
1398/12/28 12,889.91 12,889.91 12,908.11
1398/12/27 12,908.13 12,908.13 12,927.78
1398/12/26 12,927.9 12,916.19 12,935.81
1398/12/25 12,935 12,935 12,955.27
1398/12/24 12,977.83 12,977.83 13,070.06
1398/12/21 13,071.61 13,071.61 13,083.77
1398/12/20 13,085.01 13,085.01 13,115.68
1398/12/19 13,114.17 13,114.17 13,174.74
1398/12/17 13,187.87 13,153.99 13,187.87
1398/12/14 13,180.38 13,017.04 13,180.38
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی