شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

محصولات چرمی

19-محصولات چرمی6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 117,466.57 0.00

آخرین معامله

09:30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 12,955.3 پایانی 117,466.57
بیشترین 117,466.57 کمترین 117,466.57
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/05/13 117,466.57 117,466.57 117,466.57
1399/05/12 117,466.57 117,466.57 117,466.57
1399/05/11 115,405.43 115,405.43 115,405.43
1399/05/08 109,910.07 109,821.41 110,623.26
1399/05/07 105,356.82 105,356.82 105,356.82
1399/05/06 100,339.9 96,152.09 100,339.9
1399/05/05 95,562.16 91,262.53 95,562.16
1399/05/04 91,011.79 91,011.79 91,011.79
1399/05/01 86,678.81 84,872.14 86,678.81
1399/04/31 83,381.46 81,421.99 83,381.46
1399/04/30 80,979.43 79,251.15 80,979.43
1399/04/29 77,124.77 68,218.61 77,124.77
1399/04/28 68,218.61 68,218.61 68,218.61
1399/04/25 68,218.61 68,218.61 68,218.61
1399/04/24 68,218.61 68,218.61 68,218.61
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی