شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار اول فرابورس

بازار اول فرابورس6 | شاخص ها - فرابورس
آخرین قیمت: 1,307.69 1.01

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,247.1 پایانی 1,307.69
بیشترین 1,308.13 کمترین 1,294.51
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/01/11 1,307.69 1,294.51 1,308.13
1399/01/10 1,294.62 1,272.25 1,294.62
1399/01/9 1,264.09 1,239.34 1,264.09
1399/01/6 1,234.4 1,214.81 1,234.4
1399/01/5 1,217.57 1,216.72 1,220.29
1398/12/28 1,226.91 1,220.34 1,226.91
1398/12/27 1,225.52 1,225.08 1,243.46
1398/12/26 1,238.88 1,222.9 1,241.47
1398/12/25 1,222.89 1,222.89 1,247.14
1398/12/24 1,247.14 1,247.14 1,320.3
1398/12/21 1,320.16 1,304.35 1,321.56
1398/12/20 1,303.92 1,303.92 1,325.28
1398/12/19 1,328.29 1,328.29 1,350.5
1398/12/17 1,351.71 1,343.09 1,351.74
1398/12/14 1,339.77 1,299.8 1,339.77
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی