شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار اول فرابورس

بازار اول فرابورس6 | شاخص ها - فرابورس
آخرین قیمت: 4,650.37 2.45

آخرین معامله

18:20
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,247.1 پایانی 4,650.37
بیشترین 4,650.37 کمترین 4,580.1
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/05/14 4,538.95 4,503.34 4,561.99
1399/05/13 4,465.54 4,390.2 4,467.26
1399/05/12 4,390.2 4,282.3 4,390.2
1399/05/11 4,225.13 4,160.76 4,225.13
1399/05/08 4,091.73 4,048.87 4,091.73
1399/05/07 4,093.04 4,058.69 4,131.2
1399/05/06 4,045.86 3,967.49 4,045.86
1399/05/05 4,024.07 4,023.98 4,064.55
1399/05/04 4,057.89 4,025.3 4,070.11
1399/05/01 3,967.33 3,944.01 3,967.33
1399/04/31 3,952.57 3,925.52 3,957.79
1399/04/30 3,999.04 3,998 4,049.36
1399/04/29 3,927.04 3,827.88 3,933.09
1399/04/28 3,795.26 3,765.43 3,795.26
1399/04/25 3,825.83 3,807.05 3,843.09
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی