شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کل (هم وزن)

شاخص کل (هم وزن)6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 330,490.5 2.83

آخرین معامله

1399/03/13
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 174,963.5 پایانی 330,490.5
بیشترین 330,490.54 کمترین 323,000.06
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/03/13 330,490.52 323,000.06 330,490.54
1399/03/12 321,410.41 318,367.89 321,410.41
1399/03/11 318,286.96 318,275.64 321,483.29
1399/03/10 318,896.94 312,188.4 318,981.83
1399/03/7 312,038.46 309,836.66 312,039.55
1399/03/6 312,466.11 312,464.79 317,069.08
1399/03/3 318,281.23 318,221.08 322,003.98
1399/02/31 322,025.42 321,636.16 323,312.85
1399/02/30 321,158.62 316,962.48 321,158.62
1399/02/29 314,430.46 308,814.98 314,475.85
1399/02/28 306,682.42 305,865.72 308,457.86
1399/02/27 310,164.49 309,581.92 315,999.64
1399/02/24 316,055.19 314,817.25 317,063.57
1399/02/23 318,217.24 318,133.86 324,342.63
1399/02/22 324,757.15 324,091.6 326,340.43
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی