شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

خرده فروشی به جز وسایل نقلیه

47خرده فروشی6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 726.89 5.00

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 726.88 پایانی 726.89
بیشترین 726.89 کمترین 692.28
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/01/11 726.89 692.28 726.89
1399/01/10 692.28 662.01 693.38
1399/01/9 660.36 641.17 660.36
1399/01/6 628.92 576.14 628.92
1399/01/5 576.14 576.14 576.14
1398/12/28 576.14 569.26 576.14
1398/12/27 566.85 552.19 566.85
1398/12/26 547.98 526.42 547.98
1398/12/25 523.26 504.89 523.26
1398/12/24 509.07 509.07 533.18
1398/12/21 533.32 521.74 538.75
1398/12/20 521.17 505.79 524.17
1398/12/19 504.47 504.14 514.49
1398/12/17 517.51 517.51 535.35
1398/12/14 535.87 534.73 545.1
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی