شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

خرده فروشی به جز وسایل نقلیه

47خرده فروشی6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 1,369.75 2.86

آخرین معامله

18:45
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,410.97 پایانی 1,369.75
بیشترین 1,410.97 کمترین 1,369.75
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/05/19 1,410.05 1,400.59 1,434.22
1399/05/15 1,421.07 1,377.92 1,430.17
1399/05/14 1,366.3 1,307.89 1,366.3
1399/05/13 1,333.48 1,333.48 1,391.76
1399/05/12 1,391.69 1,391.69 1,433.21
1399/05/11 1,431.63 1,421.7 1,431.7
1399/05/08 1,430.44 1,430.44 1,481.79
1399/05/07 1,484.83 1,464.39 1,506.53
1399/05/06 1,437.14 1,371.41 1,437.14
1399/05/05 1,378.61 1,376.94 1,422.84
1399/05/04 1,424.28 1,424.28 1,477.42
1399/05/01 1,480.08 1,480.08 1,530.78
1399/04/31 1,556.47 1,550.71 1,604.99
1399/04/30 1,628.64 1,628.64 1,686.15
1399/04/29 1,698.2 1,695.93 1,748.18
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی