شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

خرده فروشی به جز وسایل نقلیه

47خرده فروشی6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 430.6 1.68

آخرین معامله

1398/11/1
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 423.97 پایانی 430.6
بیشترین 431.19 کمترین 423.97
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/11/1 430.6 423.97 431.19
1398/10/30 423.5 422.58 424.2
1398/10/29 422.3 421.22 422.76
1398/10/28 422.57 422.57 425.13
1398/10/25 423.38 422.41 428.02
1398/10/24 428.5 428.5 435.54
1398/10/23 433.29 420.59 433.29
1398/10/22 418.32 418.32 418.32
1398/10/21 398.4 390.72 398.4
1398/10/18 390.59 390.59 394.91
1398/10/17 398.56 398.56 411.56
1398/10/15 411.37 401.45 412.41
1398/10/14 413.55 413.09 426.31
1398/10/11 434.83 434.83 439.69
1398/10/10 438.71 438.67 440.97
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها