شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

استخراج نفت جز کشف

استخراج نفت جزکشف6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 3,018.32 2.39

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,595.6 پایانی 3,018.32
بیشترین 3,018.32 کمترین 2,810.33
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/01/11 3,018.32 2,810.33 3,018.32
1399/01/10 2,947.96 2,884.66 2,987.23
1399/01/9 2,859.25 2,784.04 2,859.25
1399/01/6 2,780.28 2,664.67 2,780.28
1399/01/5 2,652.8 2,610.51 2,652.8
1398/12/28 2,634.75 2,524.48 2,634.75
1398/12/27 2,516.32 2,512.79 2,626.68
1398/12/26 2,621.05 2,526.58 2,624.31
1398/12/25 2,503.78 2,493.09 2,595.59
1398/12/24 2,622.95 2,622.95 2,649.25
1398/12/21 2,754.84 2,754.84 2,791.24
1398/12/20 2,755.15 2,751.85 2,857.39
1398/12/19 2,896.53 2,896.53 2,940.2
1398/12/17 2,991.34 2,991.34 3,063.85
1398/12/14 3,090.05 3,020.71 3,090.05
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی