شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

استخراج نفت جز کشف

استخراج نفت جزکشف6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 7,021.29 4.63

آخرین معامله

18:45
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,595.6 پایانی 7,021.29
بیشترین 7,043.6 کمترین 7,005.22
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/05/20 7,021.29 7,005.22 7,043.6
1399/05/19 6,710.76 6,701.6 6,710.76
1399/05/15 6,392.95 6,050.58 6,392.95
1399/05/14 6,184.6 6,184.6 6,306.69
1399/05/13 6,416.41 6,416.41 6,588.25
1399/05/12 6,365.43 6,137.31 6,365.43
1399/05/11 6,154.3 6,154.3 6,422.21
1399/05/08 6,194.77 6,194.03 6,296.62
1399/05/07 6,172.55 6,014.06 6,180.04
1399/05/06 5,885.49 5,680.98 5,885.49
1399/05/05 5,648.64 5,648.64 5,854.95
1399/05/04 5,883.62 5,883.62 6,037.77
1399/05/01 5,823.99 5,823.99 5,891.12
1399/04/31 6,099.79 6,099.79 6,213.79
1399/04/30 6,403.38 6,284.06 6,456.9
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی