شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شاخص بازار اول

شاخص بازار اول6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 759,309.66 4.27

آخرین معامله

1399/03/13
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 352,972.2 پایانی 759,309.66
بیشترین 759,309.64 کمترین 733,768.5
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/03/13 759,309.45 733,768.5 759,309.64
1399/03/12 728,212.02 714,162.74 728,496.65
1399/03/11 714,104.93 714,104.38 729,880.12
1399/03/10 715,852.5 689,138.91 715,852.54
1399/03/7 688,567.31 668,100.79 688,576.41
1399/03/6 678,933.04 678,918.74 693,824.06
1399/03/3 705,367.55 704,716.59 727,414.15
1399/02/31 727,318.81 725,556.43 734,255.47
1399/02/30 742,252.16 741,134.76 749,725.3
1399/02/29 741,368.14 734,509.23 743,362.48
1399/02/28 726,154.82 723,580 739,885.14
1399/02/27 746,775.97 740,603.35 765,170.17
1399/02/24 766,392.09 756,782.84 771,739.01
1399/02/23 765,041.12 764,639.88 778,563.86
1399/02/22 779,364.21 774,055.61 779,364.21
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی