شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شاخص بازار اول

شاخص بازار اول6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 294,858.9 0.17

آخرین معامله

1398/10/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 295,097.4 پایانی 294,858.9
بیشترین 295,097.42 کمترین 292,219.39
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/10/29 294,858.9 292,219.39 295,097.42
1398/10/28 294,363.88 290,283.24 294,856.33
1398/10/25 286,972.48 283,478.33 286,972.55
1398/10/24 284,458.92 284,301.82 286,566.48
1398/10/23 281,097.71 274,796.84 281,097.68
1398/10/22 268,782.11 265,639.55 268,782.11
1398/10/21 257,824.53 255,562.06 257,824.22
1398/10/18 253,702.13 253,573.78 254,835.81
1398/10/17 257,379.01 257,379.02 264,424.19
1398/10/15 261,930.55 258,969.2 261,959.26
1398/10/14 262,422.9 262,422.64 263,906.4
1398/10/11 275,186.68 270,449.58 275,676.47
1398/10/10 269,010.53 268,560.29 270,866.27
1398/10/9 267,837.15 265,261.45 267,837.19
1398/10/8 263,905.09 262,798.01 264,011.3
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها