شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سایر معادن

14-سایر معادن6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 490,355.44 4.48

آخرین معامله

18:45
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 196,596.3 پایانی 490,355.44
بیشترین 505,537.6 کمترین 490,355.44
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/05/20 490,355.44 490,355.44 505,537.6
1399/05/19 513,375.72 513,375.72 529,039.63
1399/05/15 527,669.49 527,669.49 527,669.49
1399/05/14 527,669.49 527,669.49 527,669.49
1399/05/13 527,645.8 527,645.8 547,318.88
1399/05/12 550,674.54 550,674.54 578,003.12
1399/05/11 564,008.27 546,699.56 564,092.87
1399/05/08 575,439.83 575,439.83 596,221.69
1399/05/07 605,692.75 605,692.75 627,790.57
1399/05/06 637,555.91 637,555.91 661,244.11
1399/05/05 671,080.49 671,080.49 695,948.84
1399/05/04 683,205.92 661,258.17 683,228.06
1399/05/01 650,732.8 642,500.05 650,732.8
1399/04/31 623,994.54 603,304.26 623,994.54
1399/04/30 598,653.13 598,211.25 614,496.46
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی