شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سایر معادن

14-سایر معادن6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 243,258.82 4.65

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 196,596.3 پایانی 243,258.82
بیشترین 243,258.82 کمترین 232,453.87
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/01/11 243,258.82 232,453.87 243,258.82
1399/01/10 232,453.87 225,478.22 233,280.71
1399/01/9 222,450.79 215,178.36 222,450.79
1399/01/6 211,883.57 204,734.74 211,883.57
1399/01/5 201,843.91 196,315.8 201,843.91
1398/12/28 195,403.46 187,143.05 195,403.46
1398/12/27 186,537.99 186,537.99 195,286.04
1398/12/26 195,975.42 194,272.6 197,502.63
1398/12/25 190,228.74 190,228.74 196,596.31
1398/12/24 196,885.35 196,885.35 201,688.89
1398/12/21 202,797.23 194,767.36 202,797.23
1398/12/20 193,631.26 186,036.8 193,935.16
1398/12/19 185,495.02 184,831.42 196,078.99
1398/12/17 196,078.99 187,982.76 196,078.99
1398/12/14 188,892.2 180,547.88 189,012.14
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی