شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

اداره بازارهای مالی

67-اداره بازارمال6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 2,600.08 0.04

آخرین معامله

18:45
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,629.71 پایانی 2,600.08
بیشترین 2,629.71 کمترین 2,597.02
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/05/20 2,600.08 2,597.02 2,629.71
1399/05/19 2,601.13 2,590.68 2,603.89
1399/05/15 2,548.58 2,510.45 2,550.43
1399/05/14 2,462.39 2,440.64 2,462.96
1399/05/13 2,412.03 2,409.26 2,431.26
1399/05/12 2,425.86 2,416.95 2,434.39
1399/05/11 2,410.77 2,371.97 2,411.04
1399/05/08 2,355.17 2,333.64 2,355.17
1399/05/07 2,345.61 2,320.27 2,346.38
1399/05/06 2,328.01 2,313.32 2,346.4
1399/05/05 2,387.61 2,384.75 2,400.33
1399/05/04 2,350.1 2,303.35 2,350.1
1399/05/01 2,266.19 2,213.71 2,266.19
1399/04/31 2,251.47 2,250.68 2,278.12
1399/04/30 2,272.67 2,269.6 2,287.06
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی