شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

اداره بازارهای مالی

67-اداره بازارمال6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 893.32 4.58

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 885.03 پایانی 893.32
بیشترین 893.56 کمترین 854.18
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/01/11 893.27 854.18 893.56
1399/01/10 854.18 833.24 854.23
1399/01/9 818.59 801.3 818.65
1399/01/6 782.72 757.9 782.72
1399/01/5 774.92 766.99 774.92
1398/12/28 791.78 790 798.2
1398/12/27 813.67 813.67 836.19
1398/12/26 828.46 810.77 828.46
1398/12/25 809.68 809.67 821.64
1398/12/24 842.47 842.38 855.33
1398/12/21 866.38 857.62 866.38
1398/12/20 839.78 836.55 842.05
1398/12/19 867 865.21 872.04
1398/12/17 894.5 836.7 894.5
1398/12/14 836.92 833.53 836.92
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی