شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شاخص ارکان و نهادهای مالی

شاخص ارکان و مالی6 | شاخص ها - فرابورس
آخرین قیمت: 867.39 5.00

نمودار شمعی پیشینه شاخص

نمودار حجمی پیشینه شاخص

نمودار شمعی روز شاخص

نمودار حجمی روز شاخص

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی