شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شاخص ارکان و نهادهای مالی

شاخص ارکان و مالی6 | شاخص ها - فرابورس
آخرین قیمت: 556.57 5.00

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 536.07 پایانی 556.57
بیشترین 556.57 کمترین 536.07
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/01/11 556.57 536.07 556.57
1399/01/10 530.07 505.45 530.07
1399/01/9 504.83 495.56 504.83
1399/01/6 493.89 477.69 493.89
1399/01/5 501.26 501.1 502.02
1398/12/28 524.29 524.29 539.54
1398/12/27 549.42 549.42 572.32
1398/12/26 569.25 550.27 577.78
1398/12/25 550.27 550.27 579.23
1398/12/24 579.23 579.23 703.69
1398/12/21 703.69 703.69 703.69
1398/12/20 703.69 703.69 703.69
1398/12/19 703.69 703.69 703.69
1398/12/17 703.69 703.69 703.69
1398/12/14 703.69 685.08 703.69
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی